email

Ads 468x60px

Thursday, February 5, 2015

White Snow in Quebec / Biely sneh v Quebeku / Blanche neige au Québec

This recipe is from the Montreal newspaper Metro, which was of the source Recettes du Québec. In this cake I used less fatted mascarpone cheese instead of butter, baking soda instead of ammonium bicarbonate (E503), and added additional buttermilk for the dough. As the vanilla flavor, I used sugar flavored with natural vanilla, not vanillin that is artificial and not salubrious.

Tento recept som našla v Montrealsom denníku Metro, ktorého pôvodný zdroj bol Récettes du Québec. Ja som namiesto masla použila menej tukový mascarpone, namiesto hydrogénuhličitanu amónneho (E503) sódu bikarbónu a k mlieku na cesto pridala zakysanku. Pre vanilkovú arómu som použila cukor aromatizovaný prírodnou vanilkou a nie vanilínom, ktorý je umelý a nie zdraviu prospešný.

Cette recette est du Metro, quotidien de Montréal, qui était de la source Recettes du Québec. Dans ce gâteau, j'ai utilisé du fromage mascarpone moins graissé au lieu du beurre, le bicarbonate de soude au lieu de bicarbonate d'ammonium (E503), et ai ajouté le babeurre supplémentaire pour la pâte. Comme la saveur de vanille, j'ai utilisé le sucre à la vanille naturelle, pas la vanilline qui est artificielle et non salubre.

Ingredience :

Dough:
9 tablespoons sugar
9 tablespoons vegetable oil
12 tablespoons of milk
2 tablespoons buttermilk
1 egg
500 g flour (semi-coarse)
1 teaspoon sodium bicarbonate
Grated rind of 2 lemons

Cream :
4 tablespoons flour
8 tablespoons sugar
500 ml of milk
250g mascarpone
Juice of 2 lemons
1 vanilla bag (not vanillin, which is the artificial flavor)

Method:

1. For the dough, combine all ingredients and separate the mixture into 3 parts for 3 sheets. Roll sheets on a cutting board. Bake at 150 °C (305 °F) for 15-20 minutes or until golden. Be careful they remain white – golden (as much as possible).
2. For the cream, mix the flour and sugar in milk and cook over low heat until thickened (creamy). Remove from heat and cool down. Add mascarpone and, little by little, lemon juice. Cream should not leak.
3. Spread half of the cream on a sheet. Add a second sheet and the rest of the cream over. Finish with the third sheet.
4. Refrigerate and cut the next day. Before serving, sprinkle with icing sugar to increase the snow appearance.
(5. I also spread the cream on the top last sheet, but when I sprinkled with sugar, cold cream became a little cracked.)

------------------------------------------------------------------
(Slovak)

Zloženie :

Cesto:
9 lyžíc cukru
9 lyžíc rastlinného oleja (ja som pužila hroznový)
12 lyžíc mlieka
2 lyžice cmaru
1 vajce
500 g múky (polo-hrubá)
1 čajová lyžička hydrogénuhličitan sodný (sóda bikarbóna)
Nastrúhaná kôra z 2 bio citrónov

Krém:
4 lyžice múky
8 lyžíc cukru
500 ml mlieka
250 g mascarpone
Šťava z 2 citrónov
1 vanilkový cukor (nie vanilín, čo je umelé aróma)

Metóda:

1. Pre cesto, zmiešajte, vypracujte všetky ingrediencie a rozdelte zmes na 3 časti pre 3 pláty cesta. Rozvaľkajte cesto na doske. Pečte pri 150 °C (305 °F) po dobu 15-20 minút, alebo do zlatista. Buďte opatrní, udržujte bielu - zlatistú farbu pečiva (podľa možností).

2. Pre krém, zmiešajte múku a cukor v mlieku a varte na miernom ohni, kým nezhustne (krémovitý). Odstránte z ohňa a nechajte vychladnúť. Pridajte mascarpone a po troške citrónovú šťavu. Krém by nemal sa rozlievať.

3. Roztrite polovicu krému na prom upečenom ceste. Pridajte druhé cesto a zvyšok krému naň roztrite. Dokončte s tretím cestom.

4. Dajte do chladu a pokrájajte nasledujúci deň. Pred podávaním posypte práškovým cukrom aby sa napodobnil vzhľad snehu.

(5. Tiež som natrela krém na posledné cesto, ale keď som krém posypala cukrom, studený krém sa trochu popraskal.)
----------------------------------------------------------------
(Francais)

Ingrédients :

Pâte :
9 c. à soupe de sucre
9 c. à soupe d’huile végétale
12 c. à soupe de lait
2 c. à soupe de babeurre
1 oeuf
500 g de farine
1 c. à thé de bicarbonate sodium
Pelure râpée de 2 citrons

Crѐme :
4 c. à soupe de farine
8 c. à soupe de sucre
500 ml de lait
250 g de mascarpone
Jus de 2 citrons
1 sachet de vanille (pas de vanilline, qui est l'arôme artificiel)

Méthode :

1. Pour la pâte, mélanger tous les ingrédients et séparer le mélange en 3 pour obtenir 3 feuilles. Biller les feuilles sur une planche à découper. Les cuire au four à 150 C° (305 F°) pendant 15 - 20 minutes ou jusqu'à ce que dore. Faire attention qu'elles restent blanches (le plus possible).

2. Pour la crème, dissoudre la farine et la sucre dans le lait et cuire à feu doux jusqu'à épaississement (consistance crémeuse). Retirer du feu et la refroidir. Ajouter mascarpone et, petit à petit, le jus de citron. La crème devrait non couler.

3. Étaler la moitié de la crème sur une feuille. Ajouter une deuxième feuille et le reste de la crème par-dessus. Finir avec la troisième feuille.

4. Réfrigérer et couper le lendemain. Avant de servir, saupoudrer de sucre à glacer pour augmenter l´aspect de neige.

(5. J'ai aussi étalé la crème sur la feuille supérieure, mais quand je l'ai saupoudré de sucre, elle se fissurerait.)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates