email

Ads 468x60px

Featured Posts

Sunday, December 10, 2017

Christmas Fruit Mince Pies /Vianočné ovocné koláčiky / Tartes aux fruits de Noël / Рождественские фруктовые торты

Servings : 24, calories per serving : 136
Preparation time: 90 min, baking time : 15 min

This is traditional sweet mince pies, which are of British origin, served during the Christmas season in the English-speaking world. They are filled with a mixture of dried fruits and spices called "mincemeat". Its ingredients are dated back to the 13th century, when returning European crusaders brought with them Middle Eastern recipes containing meats, fruits and spices.

Jedná sa o tradičné sladké pečivo, ktoré sú britského pôvodu a servírujú sa počas vianočnej sezóny v anglicky hovoriacich krajinách. Sú naplnené zmesou sušeného ovocia a korenia nazývaného "mincemeat". Ich zložky a recepty sa datujú do 13. storočia, keď sa vracajúci európski križiaci priniesli so sebou blízkovýchodné recepty obsahujúce mäso, ovocie a korenie (recept je nižšie).

Sunday, October 29, 2017

Pumpkin cheesecake swirl brownies / Čokoládovo-tekvicové mramorové rezy / Brownies marbrés au fromage et à la citrouille / Мраморные тыквенные брауни

Servings : 16, calories per serving : 234
Preparation time: 90 min, baking time : 45 min

These pumpkin cheesecake brownies are seasonal, fudge, and moist with a rich taste of dark chocolate and pumpkin cream cheese. Initially, inspired by David Lebovitz and The Bojon Gourmet, we have changed the original recipes by using the regular flour partly replaced with gluten-free carob. To make a greater difference between two layers, chocolate brown and pumpkin yellow, curcuma was mixed in the pumpkin cream cheese to make it yellowish.   Then, the layers on the baking form were swirled few times, to get a marbled pattern for the cake. Little more effort, but the result is worth it. 

Tieto čokoládovo-tekvicové cheesecake rezy sú sezónne, krémovité a šťavnaté s bohatým množstvom horkej čokolády a tekvicovým smotanovým krémom. Pôvodne sme sa inšpirovali Davidom Lebovitzom a The Bojon Gourmet, v receptoch ktorých sme zmenili pôvodné zloženie s použitím bežnej múky čiastočne nahradenej bezlepkovým rohovníkom. Aby sa ukázal rozdiel medzi dvoma vrstvami, čokoládovo hnedou a tekvicovo žltou, kurkuma sa vmiešala do tekvicového krému pre získanie žltkastého nádychu. Vrstvy na plechu sa niekoľkokrát premiešali, aby sa získal mramorovaný vzor pre koláč. O niečo viac úsilia, ale výsledok stojí za to (recept je nižšie).

Saturday, October 7, 2017

Baked Buffalo chicken wings / Pečené kuracie Buffalo / Ailes de poulet Buffalo / Запеченные куриные крылышки Буффало

Servings : 3, calories per serving : 828
Preparation time: 60 min, baking time : 60 min

We have recently prepared a vegan / vegetarian version of the Buffalo chicken wings. This time, we come up with the real popular Buffalo chicken wings that are served with chilled sticks of celery and carrots, the all tasted with a blue cheese dip. Chicken wings flavored with spices and garlic are fried and then wrapped in hot cayenne pepper sauce. In our recipe, we roasted them instead of fried and then dipped in a cayenne honey sauce and shortly broiled until caramelizing. If we do not have a commercially known sauce for Buffalo Wings, Fank's Red Hot, here we prepare a homemade spicy sauce. Delicious and light diner for the late summer. We were inspired by Delish, Vegweb, Sortedfood.

Nedávno sme pripravili veganskú/ vegetariánsku verziu kuracích krídeliek z Buffala. Tentokrát prichádzame so skutočnými populárnymi Buffalo kuracími krídelkami, ktoré sa podávajú s chladeným nakrájaným  stopkovým zelerom a mrkvou, všetko s dipom z modrého syra. Kuracie krídelká ochutené korením a cesnakom sa vyprážajú a potom obalia do pikantnej omáčky z kajenského korenia. V našom recepte sme ich namiesto vyprážania piekli a potom namočené v kajénskej omáčke s medom krátko ogrilovali do skaramelizovania. Ak nemáme komerčnú známu omáčku pre Buffalo krídelká, Fank's Red Hot, pripravíme si domácu pikantnú omáčku. Výborná pochúťka na poobedie alebo ako ľahká večera. Inšpirovali sme sa stránkami Delish, Vegweb, Sortedfood.

Monday, August 7, 2017

Apricot cobbler with apricot ice-cream / Marhuľový kobler s marhuľovou zmrzlinou / Crumble à l'abricot avec la crème glacée aux abricots / Абрикосовый коблер с абрикосовым мороженым

Servings : 12, calories per cobbler serving : 241
Preparation time: 30 min, baking time : 40 min


Cobbler, a dish popular in the United Kingdom and United States, consists of a fruit or savoury filling poured into a large baking dish and covered with a batter, biscuit, or dumpling before being baked. We have made this quick seasonal apricot cobbler with apricot home-made healthy ice-cream. Such a cobbler disappears from the baking form quickly when served with refreshing cold dessert. 

Kobler je pečený dezert  populárny v Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch, ktoré sa skladá z ovocia naloženého do  veľkej formy a pokryté cestom, sušienkami alebo rožkami. Môže sa použiť aj slaná plnka. My sme pripravili túto rýchlu sezónnu lahôdku s marhuľami a s marhuľovou domácou zdravou zmrzlinou. Takýto dezert zmizne z formy na pečenie rýchlo, keď sa podáva aj s osviežujúcou chladivou zmrzlinou.

Friday, July 7, 2017

Mild Hot Buffalo Cauliflower Bites / Jemne pikantný Buffalo karfiol / Chou-fleur Buffalo plus douce / Осторожно пряная цветная капуста Буффало

Servings : 6, calories per serving (300 g): 237
Preparation time: 45 min, baking time : 30 min
Omega 6 : Omega 3 = 10 : 1


This is a vegetable version of classic Buffalo chicken wings, adapted from Nutrition Studies Recipes. Original Buffalo wings are popular deep-fried and coated in vinegar-based cayenne pepper hot sauce and butter, popular over the North America. They were invented in 1964, in Buffalo, New York, in Anchor Bar, and are served with blue cheese dip and celery and/or carrot sticks. 

Here, we have made a mild version of hot sauce inspired by Caribbean Habanero sauce from the blog The view from great island. Baked cauliflower florets were poured over with this sauce and their taste reminded a summer afternoon in Latino restaurant.  So, this is our milder version of Buffalo cauliflower bites.


Toto je vegetariánska verzia klasických Buffalo kuracích krídeliek, ktorú sme si prispôsobili zo stránky Nutrition Studies Recipes. Originálne Buffalo krídelká sú hlboko vyprážané a obalené v octovej pikantnej omáčke s maslom, na báze kajenského korenia, populárne v Severnej Amerike. Boli vynájdené v roku 1964 v Buffalo v New Yorku v Anchor Bar a podávajú sa s modrým syrovým dipom, celery a mrkvou.

My sme pripravili jemnejšiu verziu pikantnej omáčky inšpirovaní karibskou habanero omáčkou z blogu Pohľad z veľkého ostrova. Omáčka sa vyliala na pečené karfiolové kvietky a ich chuť nám pripomenula letné popoludnie v Latino reštaurácii. Takže toto je naša verzia Buffalo karfiolu.

Monday, June 26, 2017

Café Latte: Coffee, Cake, Ice Lolly / Café Latte : káva, torta, nanuk / Café Latte: café, gâteau, bâton glacé / Кафе Latte: кофе, пирог, эскимо

Servings : 12, calories per serving (107 g): 361
Preparation time: 45 min, baking time : 45 min
Omega 6 : Omega 3 = 12 : 1


Café latte comes from Italy and it's actually a cup of coffee with hot milk fudge. Some bartenders can adorn it with a pattern of flowers, hearts, or other ornaments that requires skill, experience, and art feeling. Such café latte art we had recently at Leroy Café & Bar, at the SNP Square in Banská Bystrica, Slovakia. Leroy is housed in a historic building that gives this Café an interior design with a pleasant retro style. The gastronomic experience has inspired us to such an extent that we were trying to prepare a home café latte art, why we also baked the café latte cake and made café latte ice lolly, the all  for a hot summer afternoon.

Café latte pochádza z Talianska a je to vlastne šálka kávy s horúcim mliekom a mliečnou penou. Niektorí barmani vedia ho ozdobiť so vzorom kvietkov, srdiečka, alebo iných ornamentov, čo vyžaduje zručnosť, skúsenosť a umelecké cítenie. Takéto café latte art sme mali nedávno v Leroy Café & Bar, na námestí SNP v Banskej Bystrici. Leroy sídli v historickej budove, ktorá dáva tomuto Café aj interiérový ráz s príjemným retro štýlom. Získaný gastronomický zážitok nás inšpiroval do takej miery, že sme si potom doma skúsili pripraviť domáce café latte, ku ktorému sme upiekli aj tortu café latte a do tretice aj nanuk s rovnakým názvom pre horúce letné posedenie. 

Caffé Latte / Кафе Latte


Home made café latte with cocoa / domáce café latte s kakaom


To prepare the home café latte art, we need whole fresh milk, which is heated to about 70 ° C (158 ° F) and mixed until we get the foam. In the café, they use a steamer (hot air) and at home, we can use the café latte mixer. Then, the milk with foam is poured into a home-made espresso or instant coffee so that we can "paint" the heart or ornament. See how professionals make it HERE. However, this step requires practice and, so, if an ornament cannot be created, we can garnish the milk foam using a template. Cappuccino is similarly prepared, but it differs from the café latte with heavier foam.

Na prípravu domáceho café latte art potrebujeme plnotučné čerstvé mlieko, ktoré zahrejeme na približne 70 ° C (158 ° F) teplotu a mixujeme pokiaľ nedostaneme penu. V café na to používajú steamer (horúci vzduch), doma môžeme použiť na to určený malý café latte mixér. Pozrite si ako to robia barmani TU. Potom vlejeme mlieko s penou do domáceho espressa, alebo instantnej kávy, tak, aby sme „namaľovali“ srdiečko alebo ornament. Tento krok vyžaduje však prax a preto ak sa nám ornament nepodarí vytvoriť, môžeme mliečnu penu ozdobiť pomocou šablóny. Podobne sa pripraví kapučíno, ktoré však sa líši od café latte väčším množstvom peny. 

Monday, May 1, 2017

Portobello mushrooms stuffed with sheep cheese and mango salsa / Portobello huby plnené bryndzou a mango salsou / Champignons Portobello farcis au fromage aux moutons et à la sauce à la mangue / Портобелло грибы, фаршированные брынзой и соусом из манго

Servings : 3, calories per serving (393 g) : 721
Preparation time: 30 min, baking time : 30 min
Rich in fat, protein, vitamin A, B2, copper, selenium, sodium, phosphorus

The Portobello mushroom (known also as Portobella, Bella, Champignon de Paris, and the other names) is a large brown strain of Agaricus bisporus. It is of Italian origin and gets its name from Portobello, a town in Italy. It has two colors with different names, immature mushrooms are white and mature are brown with large thick cups. These meaty textured mushrooms are delicious when grilled, broiled, or sautéed, giving a smoky or earthy flavour. Portobella mushrooms are a rich source of copper, selenium, and vitamin D. Here, we have stuffed Portobello mushrooms with Eastern European sheep cheese, bryndza, and garnished with fresh sweet-spicy mango salsa. It is fast and easy to prepare, and may be a favourite at party. We have been inspired by the recipes from Allrecipes.com (Lindsay Smith) and Pataks.ca.

Portobello (tiež známa ako Portobella, Bella, Champignon de Paris a ďalšie názvy) je veľká hnedá huba z druhu Agaricus bisporus, ktorej meno je podľa talianskeho mesta Portobello. Vyznačuje sa dvomi farbami s rôznymi názvami, nezrelé huby sú biele a zrelé sú hnedé s veľkými hrubými košíčkami. Tieto huby s mäsovitou štruktúrou sú vynikajúce, keď sú grilované, varené alebo opekané, s údeninovou a zemitou príchuťou. Huby Portobella sú bohatým zdrojom medi, selénu a vitamínu D. My sme tu pripravili plnené huby Portobello s ovčím syrom , bryndzou a zdobené čerstvou lahodnou mangovou salsou. Je to rýchle a ľahké pripraviť a môže to byť obľúbené predjedlo pre party. Na toto jedlo sme sa inšpirovali receptami z Allrecipes.com (Lindsay Smith) a Pataks.ca. 

Mango salsa / Mangová salsa / Salsa à la mangue / Манго сальса


Servings : 3, calories per serving (270 g) : 106
Preparation time: 10 min, cooking time : 0 min
Rich in carbohydrates/fiber, vitamin C, vitamin A

Mango salsa is a fresh, raw, and sweet-spicy sauce from Central and South America, originally from the Aztecs, Ink, and Mayan cuisine. It is a sweet, salty, acidic, and spicy combination of flavors in a well-balanced blend, refreshing alone, as well as a side dish.

Mangová salsa je čerstvá, nevarená sladko-korenisttá príloha/omáčka zo Strednej a Južnej Ameriky, ktorá bola pôvodne súčasťou kuchyne Aztékov, Inkov a Mayov.  Je to sladká, slaná, kyslá a korenistá kombinácia chutí v dobre vyváženej mangovej salse. Osvieži samotná ale aj ako príloha k inému jedlu.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates