email

Ads 468x60px

Monday, June 26, 2017

Café Latte: Coffee, Cake, Ice Lolly / Café Latte : káva, torta, nanuk / Café Latte: café, gâteau, bâton glacé / Кафе Latte: кофе, пирог, эскимо

Servings : 12, calories per serving (107 g): 361
Preparation time: 45 min, baking time : 45 min
Omega 6 : Omega 3 = 12 : 1


Café latte comes from Italy and it's actually a cup of coffee with hot milk fudge. Some bartenders can adorn it with a pattern of flowers, hearts, or other ornaments that requires skill, experience, and art feeling. Such café latte art we had recently at Leroy Café & Bar, at the SNP Square in Banská Bystrica, Slovakia. Leroy is housed in a historic building that gives this Café an interior design with a pleasant retro style. The gastronomic experience has inspired us to such an extent that we were trying to prepare a home café latte art, why we also baked the café latte cake and made café latte ice lolly, the all  for a hot summer afternoon.

Café latte pochádza z Talianska a je to vlastne šálka kávy s horúcim mliekom a mliečnou penou. Niektorí barmani vedia ho ozdobiť so vzorom kvietkov, srdiečka, alebo iných ornamentov, čo vyžaduje zručnosť, skúsenosť a umelecké cítenie. Takéto café latte art sme mali nedávno v Leroy Café & Bar, na námestí SNP v Banskej Bystrici. Leroy sídli v historickej budove, ktorá dáva tomuto Café aj interiérový ráz s príjemným retro štýlom. Získaný gastronomický zážitok nás inšpiroval do takej miery, že sme si potom doma skúsili pripraviť domáce café latte, ku ktorému sme upiekli aj tortu café latte a do tretice aj nanuk s rovnakým názvom pre horúce letné posedenie. 


Café Latte Art in Leroy Café & Bar , Banská Bystrica, Slovakia


Leroy Café & Bar , Banská Bystrica, Slovakia


Leroy Café & Bar , Banská Bystrica, Slovakia

To prepare the home café latte art, we need whole fresh milk, which is heated to about 70 ° C (158 ° F) and mixed until we get the foam. In the café, they use a steamer (hot air) and at home, we can use the café latte mixer. Then, the milk with foam is poured into a home-made espresso or instant coffee so that we can "paint" the heart or ornament. However, this step requires practice and, so, if an ornament cannot be created, we can garnish the milk foam using a template. Cappuccino is similarly prepared, but it differs from the café latte with heavier foam.

Na prípravu domáceho café latte art potrebujeme plnotučné čerstvé mlieko, ktoré zahrejeme na približne 70 0C teplotu a mixujeme pokiaľ nedostaneme penu. V café na to používajú steamer (horúci vzduch), doma môžeme použiť na to určený malý café latte mixér. Potom vlejeme mlieko s penou do domáceho espressa, alebo instantnej kávy, tak, aby sme „namaľovali“ srdiečko alebo ornament. Tento krok vyžaduje však prax a preto ak sa nám ornament nepodarí vytvoriť, môžeme mliečnu penu ozdobiť pomocou šablóny. Podobne sa pripraví kapučíno, ktoré však sa líši od café latte väčším množstvom peny. 

See how we made this café latte, HERE / Pozrite ako sme pripravili toto café latte TU

The procedure for the cake - café latte was found in a book with old forgotten recipes and we have changed it somewhat. This was originally the process where the Turkish coffee was added to the butter filling; now, we used Davidoff's quality instant coffee and we bought a coffee-flavored bonbons for garnish. We have also reduced the number of egg yolks from the old recipe to make the cake a bit "lightweight" and instead of a butter we used a mascarpone. The cake was excellent, light, and café latte -flavored.

Postup na tortu sme našli v knižke so starými zabudnutými receptami a trochu sme ho upravili. Bol to postup v ktorom sa pridávala ako príchuť zrnková káva do maslovej plnky; my sme použili kvalitnú instantnú kávu Davidoff a na ozdobu sme kúpili bonboniéru s príchuťou kávy. Zredukovali sme počet vaječných žĺtkov zo starého receptu aby sme tortu trochu  “odľahčili“ a namiesto masla sme použili maskarpone. Torta bola výborná, ľahká a kávová. Recept je nižšie.

Café latte ice lollies garnished with chocolate were easy to prepare, it was enough to make a strong coffee to which the cream was poured, and it was then frozen in the ice lolly molds. Even easier, we can freeze the prepared  café latte. On the hot day, the ice lollies were refreshing, and coffee gave us more energy in the sleepy summer afternoon.

Kávový nanuk café latte s čokoládovou ozdobou bolo ľahké pripraviť, stačilo spraviť silnú kávu, do ktorej sa priliala smotana a to všetko sa potom zmrazilo v nanukových formičkách. Ešte v ľahšom prípade môžeme zmraziť pripravenú café latte s mliečnou penou. V horúcom sparnom dni nanuk osviežil a kofeín z kávy dodal energiu v ospalom letnom poobedňajšom dni. Recept je nižšie.


CAKE

Ingredients :

Corpus :

60 g mascarpone, or butter
60 g whole-meal flour 
80 g granulated sugar, white
4 yolks
6 egg whites
120 g almonds, ground, not peeled
60 g dark chocolate, grated
1 tbsp soda bicarbonate
3 tbsp lemon juice (or lemon zest)
1 tbsp vanilla extract

Filling :

250 g mascarpone
1 sachet (40 g) café latte pudding, from Dr. Oetker
1 tbsp quality instant coffee (we used Davidoff Café)
6 tbsp cane sugar
1 tbsp vanilla extract

Garnish :
1 tbsp dark Dutch cocoa, for flowers
1 box of chocolate with coffee flavor

Method :


1. Mix the egg yolks with sugar and butter, add lemon juice, vanilla
2. Mix sifted flour, bicarbonate soda, almonds and chocolate
3. Grease the tin and sprinkle with thick flour
4. Whip the firm snow from the egg whites and slowly fold into the dough
5. Pour into the form, place in the oven preheated at 170 ° C (338 ° F), bake for 25 minutes. Then reduce the temperature to 150 - 160 ° C (302 – 320 ° F) and bake for about 20-25 minutes, until a skewer does not come out of the dough clean
6. Let the corpus cool down in the open oven, then half-cut it horizontally and fill it with a half of filling, cover with the other corpus, spread the rest of filling over the whole cake, fill the confectionery bag and decorate the cake edges
7. Use the flower template through which you scatter the cocoa using a sieve to create a pattern of flowers on the cake
8. Grate candies in the form of coffee beans to decorate the cake edges
9. Put it in a cold place and serve with a café latte.

Café latte POPSICLES
(6 servings)

Ingredients :

10 tsp instant coffee (eg Davidoff) or to your taste
6 tbsp cane sugar
100-150 ml cream, half and half, 10% fat
50 - 100 g dark chocolate (or chocolate topping by Dr. Oetker)
1 tsp coconut virgin oil
6 popsicles molds with stems

Method :

1. Prepare the instant coffee, pour the cream into it, sweet it according to your taste and pour the beverage into the molds and then in the freezer; when the ice lollies are semi-solid, insert the stem and let the ice lollies completely freeze.
2. Pour the frozen lollies in molds  into warm / hot water for a second, pull the lollies out of the mold, lay on ice and decorate before serving with melted chocolate using a baking paper cone. 
3. Chocolate garnish : brake the chocolate into cubes and melt on a thick pan with oil on a very light fire (or in a water bath). Fill the cone with chocolate and decorate the lollies. Instructions for making cones are HERE.

-----------------------------------------------------------
(Slovak)

TORTA


Zloženie :
60 g masla, alebo maskarpone
60 g múky hrubej
80 g cukru, kryštálového bieleho
4 žĺtka
120 g mandlí, pomletých, nelúpaných
60 g tmavej čokolády, postrúhanej
6 bielok
1 PL sódy bikarbóny
3 PL citrónovej šťavy (alebo postrúhanej kôry z bio citróna)
1 PL vanilkového extraktu

Plnka :

250 g maskarpone
1 sáčok (40 g) café latte pudingu, od Dr. Oetker
1 PL kvalitnej instantnej kávy (my sme použili Davidoff Café)
5-6 PL trstinového cukru
1 PL vanilkového extraktu

Ozdoba :
1 PL tmavého holandského kakaa, na kvety
1 bonbóny z bonboniéry s príchuťou kávy 

Postup :

1. Vymiešame žĺtka s cukrom a maslom, pridáme citrónov šťavu, vanilku
2. Vmiešame preosiatu múku, sódu bikarbónu, mandle a čokoládu
3. Vymastíme tortovú formu a vysypeme hrubou múkou
4. Vyšľaháme tuhý sneh z bielkov a pomaly vmiešame do cesta
5. Dáme piecť do vyhriatej rúry na 170 0C (338 0F) na 25 min. potom teplotu znížime na 160 0C (320 0F) a pečieme asi 20-25 min, pokiaľ špajdľa zo stredu cesta nevyjde čistá
6. Korpus necháme vychladnúť v otvorenej rúre, potom ho napoly prerežeme a naplníme ½ vymiešanou plnkou, druhou polovicou natrieme celú tortu, naplníme cukrárske vrecko a ozdobíme okraje torty
7. Použijeme šablónu kvetu, cez ktorú sypeme kakao sitkom, aby sme vytvorili vzor kvetov na torte
8. Bonbónmi v tvare kávových zŕn ozdobíme okraje torty
9. Dáme spevniť do chladu a podávame s café latte.

Café latte nanuky 

(6 porcií)

Zloženie :

10 ČL instantnej kávy (nap. Davidoff), alebo podľa chuti
6 PL trstinového cukru
150 ml smotany, 10 % tuku
50 g horkej čokolády (alebo poleva čokoládová od Dr. Oetker)
1 ČL kokosového panenského oleja
6 nanukových formičiek s drievkom

Postup :

1. Pripravíme instantnú kávu, nalejeme do nej smotanu, ocukríme podľa chuti a vlejeme nápoj do nanukových formičiek, ktoré dáme do mrazničky; keď je nanuk polotuhý, vložíme drievka a necháme nanuky kompletne zmraziť.
2. Zmrazené nanuky vo formičke namočíme na sekundu do teplej/horúcej vody, nanuk vytiahneme z formy, položíme na ľad a rozpustenou čokoládou v oleji pomocou kornútika ozdobíme pred podávaním.
3. Čokoládová ozdoba : čokoládu polámeme na kocky, a na panvici s hrubým dnom s olejom rozpustíme na veľmi miernom ohni (alebo vo vodnom kúpeli). Naplníme kornútik a zdobíme nanuky. Návod ako spraviť kornútik  je TU

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates