email

Ads 468x60px

Monday, July 27, 2015

Several home-made healthy ice-creams / Niekoľko domácich zdravých zmrzlín / Plusieures crèmes glacées saines

Matcha ice-cream garnished with pistachio chocolate/ 
Zmrzlina zo zeleného čaju zdobená pistáciovou čokoládou
Calories per serving : 535

These ice-creams have a common basis of Greek yogurt and various flavours of the fresh summer garden. The first, Matcha green tea ice-cream is garnished with pistachio chocolate; the second, mint ice-cream contains  pieces of dark chocolate; another, black-currant ice-cream has raspberries garnish; and the last, peach ice-cream has a flavour of the Orient. These ice-creams are readily made in a few minutes and refresh perfectly during the hot summer (see recipes below). 


Tieto zmrzliny majú spoločný základ z gréckeho jogurtu a rôznych čerstvých príchutí letnej záhrady. Prvá zmrzlina zo zeleného čaju Matcha je ozdobená pistáciovou čokoládou, druhá mätová s kúskami z horkej čokolády, ďalšia z čiernych ríbezlí je ozdobená malinami a posledná broskyňová má príchuť orientu. Tieto zmrzliny sa jednoducho pripravia za niekoľko minút a perfektne osviežia počas horúceho leta (recepty sú nižšie).


Ingredients :

(2 servings)

3 x 150 g Greek yogurt, fat-free
3 tbsp sour cream
3 tbsp honey, or to taste
Various fruits and flavours for each ice-cream
Matcha Ice-Cream : 5-10 g of powder Matcha and pistachio chocolate for garnishing
Mint Ice-Cream : ½ cup mint leaves and pieces of dark chocolate (50 g)
Black-currant Ice-Cream : 100 ml home-made black-currant syrup or 1 cup of black currants, raspberries for garnishing
Peach Ice-Cream: 2 peaches, a pinch of saffron and cardamom

Method :


1. Mix or blend all ingredients, place into a container for ice-cream or popsicle moulds and leave in the freezer
2. Soak popsicles in moulds after freezing (2-3 hrs) in hot water for a few seconds to loosen them and then serve
3. Stir ice-cream every half an hour to complete freezing; this procedure prevents mainly crystal formation. After freezing, place ice-cream before serving in the refrigerator for 10 minutes to soften, then scoop ice-cream using an ice scoop into glasses and serve

Mint ice-cream flavoured with dark chocolate/ 
Mätová zmrzlina ochutená tmavou čokoládou

Zloženie :


3 x 150 g Grécky jogurt, bez tuku
3 lyžice kyslej smotany
3 lyžice medu, alebo podľa chuti
Ovocie a príchute na jednotlivé zmrzliny
Matcha zmrzlina :  5 – 10  g prášku Matcha a pistáciová čokoláda na ozdobenie
Mätová zmrzlina : ½ hrnčeka mätových listov a kúsky horkej čokolády (50 g)
Zmrzlina z čiernych ríbezlí : 100 ml domáca šťava z čiernych ríbezlí, alebo 1 hrnček ríbezlí, maliny na ozdobenie
Broskyňová zmrzlina : 2 broskyne, štipku šafranu a kardamonu

Postup :


1. Všetky ingrediencie zmiešame, alebo zmixujeme, dáme do nádoby na zmrzlinu, alebo nanukové formičky a necháme v mrazničke
2. Nanuky po zmrazení  (2-3 hod.) namočíme na pár sekúnd do horúcej vody s čím ich uvoľníme z formičky a môžeme podávať
3. Zmrzlinu premiešavame každú polhodinu do úplného zmrazenia; týmto postupom zabránime hlavne tvorbe kryštálov. Po zmrazení  zmrzliny pred podávaním dáme do chladničky na 10 minút zmäknúť a zmrzlinovou naberačkou môžeme nabrať do pohárov a podávať

Black-currant ice-cream garnished with raspberries/ 
Zmrzlina z čiernych ríbezlí ozdobená malinami


Peach popsicle flavoured with the Orient/ 
Broskyňové nanuky ochutené Orientom

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates