email

Ads 468x60px

Monday, March 16, 2015

Apricot skinny cake / Marhuľový fitness zákusok / Gâteau léger aux abricots

1 zákusok má len 157 cal per serving

Servings : 35
Preparation time : 60 min

This cake is for healthy and fitness nutrition, however low-fat curd (or cottage cheese), non cholesterol grape seeds oil instead of butter and cane sugar do not compromise the taste. It is delicious, fresh and healthy.
Tento zákusok je pre zdravú a fitness výživu, s nízkym obsahom tuku v tvarohu, bez cholesterolu v oleji z hroznových jadier namiesto masla a trstinovým cukrom, ktoré neohrozia chuť. Je vynikajúci, svieži a zdravý.

Ingredients:


Dough:
(1 cup = 240-250 ml)
¾ cup grape seed oil (180 ml)
1 ½ cup 
cane sugar
2 eggs
3 cups all-purpose flour ·
2 teaspoons baking soda
1.5 - 2 cups milk

Filling:
500 g low-fat cottage cheese (or curd)
1000 ml apricot compote (18-20 apricots cut into halves)
3 x 40 g bags of starch pudding powder (Dr. Oetker)
70 g granulated sugar (can be a cane)
1 sachet of real vanilla sugar
3 tablespoons lime juice

Procedure :

1 Mix oil with sugar
2 Stir in egg yolks
3 Add milk
4 Stir in dry sifted ingredients
5 Whisk the egg whites and slowly stir rigid foam in dough
6 Pour into a greased and floured form of 28 x 38 cm or of an approximate size
7 Insert into the pre-heated oven at 180 °C and bake for 30 minutes or until golden, do not open the oven during this time otherwise the dough will not rise

Filling :
8. Boil thick cream from 1 bag of pudding starch (300 ml water for 1 bag) and allow cooling
9. Stir in cottage cheese mixed with 50 g sugar, vanilla sugar, lime, use a hand mixer
10. Spread on corpus and place on it apricot halves, slightly push them into the cottage cheese
11. Pour the warm cream from 2 pudding bags (800 ml compote syrup and water for 2 sachets (80 g) with 20 g of sugar, or according to your taste).
12. Allow to solidify in the cold for several hours, or overnight, then cut and serve


-----------------------------------------------------------

(Slovak)

Zloženie :

Cesto :
(1 cup/ hrnček = 240-250 ml)
¾ hrnčeka oleja z hroznových semienok (180 ml)
1 ½ hrnčeka trstinového cukru
2 vajíčka
3 hrnčeky polohrubej múky
2 lyžičky sódy bikarbóny
1,5 - 2 hrnčeky mlieka

Plnka :
500 g nízkotučného tvarohu
1000 ml marhuľový kompót (18 - 20 marhúľ, prerezaných na polovice)
3 x 40 g sáčky zlatého klasu
70 g kryštálového cukru (môže byť aj trstinový)
1 sáček vanilkového cukru (nie vanilínového)
3 lyžice limetkovej šťavy

Postup :

1. Zmiešajte olej s cukrom
2. Vmiešajte žĺtka
3. Pridajte mlieko
4. Vmiešajte preosiate suché zložky
5. Vyšľahajte bielka a pomaly vmiešajte tuhú penu do cesta
6. Vylejte do vopred vymastenej a pomúčenej formy 28x38 cm, alebo približnej veľkosti
7. Vložte do vopred vyhriatej rúry na 180 °C na 30-40 minút, alebo pečte do zlatohneda

Plnka :
8. Uvarte hustý krém z 1 sáčku zlatého klasu (300 ml vody na 1 sáček ) a nechajte vychladnúť
9. Vmiešajte zlatý klas do tvarohu vymiešaného s 50 g cukrom, vanilkovým cukrom, limetkou a použite ručný mixér
10. Natrite na korpus a poukladajte naň polovičky marhúľ, mierne ich zatlačte do krému
11. Zalejte teplým krémom z 2 sáčkov zlatého klasu (800 ml kompótového sirupu a vody na 2 sáčky (80 g) ocukreného s 20 g cukru, alebo podľa chuti)
12. Nechajte stuhnúť v chlade niekoľko hodín, alebo cez noc, potom pokrájajte a podávajte

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates