email

Ads 468x60px

Sunday, January 26, 2014

Pomegranate - granátové jablko


The pomegranate is believed to come from Persia and has been cultivated since ancient times where it symbolized prosperity, ambition and fertility.
It is believed that cures almost every ailment and is also beneficial in the cosmetic industry for its anti-aging properties. Recent research has proposed that its jewel-like seeds contain a high level of antioxidants, vitamins and other components which may combat several kinds of cancer, diabetes, atherosclerosis, clean the body and  boost the immune system. It is tasteful as juice, used in soups and salads, in the production of dessert wines and a variety of delicious creams.

------------------------------------------------------------------
(in Slovak)
Granátové jablko pôvodne pochádza z Perzie a bolo kultivované už v staroveku, kde symbolizovalo prosperitu, ambície a plodnosť. Predpokladá sa, že je prospešné  takmer pre každú chorobu a využíva sa v kozmetickom priemysle pre svoje proti starnúce vlastnosti. Nedávny výskum navrhol, že jeho semená podobné šperku, obsahujú vysokú úroveň antioxidantov, vitamínov a ďalších zložiek, ktoré pomôžu v boji proti niekoľkým druhom rakoviny, cukrovky, aterosklerózy, čistení tela a posilnení imunitného systému. Je chutné ako džús, používa sa v polievkach a šalátoch, pri výrobe dezertného vína a rôznych chutných krémov.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates