email

Ads 468x60px

Thursday, May 21, 2015

Mint and blackberry ice lollies / Mätové a černicové nanuky / Bâtons glacés à la menthe et à la mûre

Yum
Servings : 6 / calories per serving : 193

Here comes the summer and ice lollies for children and adults refresh in hot days. We can prepare them ourselves flavored with a variety of herbs and fruits from the garden or the forest, without preservatives and artificial coloring. Here is the recipe.

Prichádza leto a v horúcich dňoch osviežia nanuky pre deti a dospelých. Môžeme si ich pripraviť sami, ochutené bylinkami a ovocím zo záhrady alebo lesa, bez konzervačných prípravkov a umelých farbív. Tu je recept.

Ingredients:
20 leaves lemon balm
20 leaves mint
20 blackberries
1 tsp honey
125 ml cream 30-33%
2 tbsp granulated sugar
2 x 140 g thick Greek yogurt (with fat or fat-free, optional)
50 g dark chocolate
1 tsp coconut oil

Procedure:
1. Chop the herb leaves and blend them in a blender with 100 ml of cold boiled water.
2. Strain through a sieve and sweeten the juice with honey, or to your taste.
3. Fill three lolly molds with herbal syrup up to 1/3 volume and allow freezing in a freezer (about an hour).
4. Mix the sweetened whipped cream with yogurt, take about 10 tablespoons (or more by volume of lolly moulds) and stain the white cream to a pale green with the rest of herbal syrup. Apply on the first layer of frozen herbal syrup, up to 2/3 of moulds. Cover with a lid with a popsicle stick to freeze (about an hour).
5. Apply a white layer of whipped cream with yogurt and fill the rest of moulds, cover with popsicle lid and let freeze (about an hour). Then, dip the whole moulds with ice lollies into hot water for about 10 s and pull out popsicles from moulds.
6. Make another three popsicles similarly with blackberries.
7. Before, melt the chocolate with coconut over mild heat and pour into a glass. Soak in it the upper side of the frozen lollies, chocolate solidifies immediately on frozen popsicle.  Store in the freezer before serving.
------------------------------------------------------------
(Slovak)

Zloženie :
20 lístkov meduňky
20 lístkov mäty
20 černíc
1 lyžička medu
125 ml smotany 30-33 %
2 lyžice cukru
2 x 140 g hustého gréckeho jogurtu (s tukom alebo bez tuku, podľa voľby)
50 g  horkej čokolády
1 lyžička kokosového oleja
6 formičiek na nanuky

Postup :
1. Pokrájajte bylinkové lístky a zmixujte ich v mixéry so 100 ml prevarenej chladnej vody.
2. Preceďte cez sitko a získanú šťavu oslaďte medom, alebo podľa chuti.
3. Naplňte tri nanukové formičky s bylinkovým sirupom do 1/3 objemu a nechajte zmraziť v mrazničke (asi hodinu).
4. Zmiešajte vyšľahanú ocukrenú smotanu s jogurtom, oddeľte asi 10 lyžíc (alebo viac podľa objemu nanukových formičiek) a sfarbite na bledozeleno so zbytkom bylinkového sirupu. Naneste na prvú zmrazenú vrstvu bylinkového sirupu do 2/3 formičiek. Prikryte vrchnákom s paličkou na nanuk a nechajte zmraziť (asi hodinu).
5. Naneste bielu vrstvu zmiešanej ocukrenej šľahačky a jogurtu a vyplňte ňou zvyšok formičky, prikryte vchnákom s paličkou na nanuk a nechajte zmraziť (asi hodinu). Potom ponorte celú formu s nanukom do horúcej vody na 10 s a vytiahnite nanuk z formičky.
6. Ďalšie tri nanuky spravte podobne s černicami.
7. Predtým rozpustite čokoládu s kokosovým olejom a nalejte do pohára. Namočte do čokolády vrchnú stranu zmrazeného nanuku, čokoláda stuhne hneď na zmrazenom nanuku. Skladujte v mrazničke pred podávaním. 

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates