email

Ads 468x60px

Friday, August 28, 2015

STYLING - Coffee in the nature corner / Káva v prírodnom kútiku / Café dans le coin de la nature

Make a nature corner at home for afternoon coffee / 
Spravte si domáci prírodný kútik pre poobedňajšiu kávu

Make easily a green corner with rustic accessories at your home. You only need an old wooden bench, which you can find in the grandparents house in the countryside. Then, procure grass-like houseplants in pots, and on the wall above them, place a natural souvenir that reminds nice experience during exotic holiday. Place it in a porch, entrance hall or light corridor corner. Here's how:

Zelený kútik s rustikálnym doplnkom si môžete doma spraviť ľahko. Stačí ak nájdete u starých rodičov na vidieku starú drevenú lavičku, máte alebo zaobstaráte si trávovité izbové rastliny v črepníku a na stenu nad ne zavesíte prírodný suvenír, ktorý pripomína pekné zážitky z exotickej dovolenky. Umiestnite ho do verandy, vstupnej haly, alebo svetelného kúta chodby. Tu je návod :

You need:

 • An old wooden bench
 • A sandpaper for wood
 • A lotion against deathwatch beetles, eg. Lignostop SH
 • 0.5 l glaze for wood (indoor or outdoor), eg.  Xyladecor available in different wood shades
 • 2 paint brushes
 • Indoor herbaceous plants, Chlorophytum comosum "Vittatum" and Guzman "Purple Star" (Guzmania lingulata)
 • Folk art from exotic countries, eg. Mexican folk art painting on a cork background
 • A wooden frame for a picture with a glass without reflecting the light
 • Canvas as a passe-partout under the painting

Procedure :


1, Firstly, I have cleaned the old bench that made even my grand-grandfather, then scuffed the dirt stuck on wood  using a sandpaper, applied the preparation against wood-boring beetles, allowed drying and then put on it a heavy layered wood stain of the rosewood shade, according to manufacturer´s instructions.

Painted old bench / Stará lavička natretá farbou

2. I placed the renovated bench on a sunny place, where it fits with rattan furniture in the veranda. Three pots with plants decorate the bench and corner.

Indoor plants on the bench, Chlorophytum comosum "Vittatum" and Guzmania lingulata / 
Izbové rastliny na lavičke, zelenec chochlatý a guzmánia

3. Above the flowers, I hung up the folkloric painting from Mexico, which I had it framed in the glazier's shop.

A souvenir from Mexico (folk art) / 
Suvenír z Mexika (ľudové umenie)

4. Sometimes, during the sunny Sunday afternoons, I snap a rattan table and chairs to the green corner, where along with others enjoy coffee, a piece of cake (according to the recipes from this blog) and dream of exotic holiday.
-----------------------------------------------------------
(Slovak)

Potrebujete :


 • Starú drevenú lavičku
 • Brúsny papier na drevo
 • Tekutý prípravok proti črvotoču, nap. Lignostop SH
 • Lazúru na drevo (interiérovú, alebo exteriérovú), nap. Xyladecor rôznych odtieňov dreva
 • 2 ks štetce na farbu
 • Izbové trávové rastliny, nap. zelenec chochlatý (Chlorophytum comosum „Vittatum“), guzmánia „Nachová hviezda“
 • Ľudové umenie z exotickej krajiny, nap. mexické folklórne umelecké maľby na korkovom podklade
 • Drevený rám pre obraz s matným sklom bez svetelného odrazu
 • Plátno ako pasparta pod obrázok

 Postup :


1, Starú lavičku, ktorú vyrobil ešte môj pradedo som umyla, nečistoty nalepené na drevo ošúchala brúsnym papierom na drevo, natrela prípravkom proti črvotoči, nechala vyschnúť a natrela silnovstvovou glazúrou na drevo odtieňa Rosewood podľa návodu.

2. Lavičku som umiestnila na slnečné miesto, kde sa hodí s ratanovým nábytkom vo verande. Položila som na ňu črepníky s rastlinami.

3. Nad kvety som zavesila folklórny obrázok z Mexika, ktorý som si dala zarámovať priamo v sklárstve.

4. Do zeleného kúta som pritiahla stolík a kreslá z ratanu, kde spolu s inými užívame slnečné nedeľné popoludnie s kávou, kúskom výbornej torty (podľa receptov z tohto blogu ) a spomienkami na exotickú dovolenku.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates