email

Ads 468x60px

Monday, November 9, 2015

Apple Semolina Halva / Jablková krupicová Halva / Halva de semoule aux pommes


Servings : 16, calories per serving : 260
Preparation time : 30 min, baking time : 30 min

Halva is one of the oldest oriental desserts, which is made in several variations. It can be prepared also with various fruits or other flavours. The following recipe is to prepare the autumn Halva from semolina flavoured with apple, cinnamon, raisins, and nuts. Semolina is milled from durum wheat having a lower glycemic index and higher nutritional value, which provides a higher amount of gluten. Semolina is, therefore, not suitable for a gluten free-diet.
Halva je jednou z najstarších orientálnych dezertov, ktorý sa pripravuje v niekoľkých variáciách. Môže sa pripraviť aj s rôznym ovocím alebo s inými príchuťami. Nasledujúci recept je na prípravu jesennej halvy zo semoliny ochutenej jablkami, škoricou, hrozienkami a orieškami. Semolina je pšeničná krupica zomletá z tvrdozrnej pšenice, ktorá má nižší glykemický index a vyššiu nutričnú hodnotu, ktoré zabezpečuje vyššie množstvo lepku. Semolina preto nie je vhodná pre bezlepkovú diétu. 

Ingredients:


Syrup:
4 cups water
1 1/2 cup cane sugar, (if you like more, add 2 1/2 to taste)

Semolina mixture:
3 cups apples cut into slices (about 5-6 apples)
1/2 cup sultana
1/2 cup ghee butter (or vegetable oil)
2 cups semolina
2 tsp cinnamon
4 cloves
1 tbsp oil to grease the dish with a diameter (e.g. 27 cm / 10.5 inches)

Garnish:
3 apples of different colors (yellow, pink, burgundy)
50 g pistachios
3 - 4 chestnuts, roasted
1 sprig of fresh parsley, marjoram, or other herbs
1 tsp cinnamon for sprinkling Halva
2 star anise

Method :


1. Mix sugar with water and cook a few minutes until the sugar dissolves.
2. Chop apples, mix with raisins and cloves, add ¼ l of water, boil on low heat for about 8 min.
3. Melt the ghee (a healthier form of clarified butter without milk proteins) and gradually add semolina stirring over medium heat, sauté until golden brown.
4. Add the syrup and stir gently over low heat until the mixture starts thickening.
5. Add apples with cinnamon (take cloves out), stir and when the mixture begins to separate from the pot, transfer to a greased form (27 cm / 10.5 inches in diameter).
6. Allow to cool and solidify.
7. Meanwhile, cut apple slices, then carve apple flowers and leaves, place on the rack and leave in the oven at 150-170 ° C (302-338 ° F) for about 10 min. Then take Halva out onto the tray and garnish with roasted apples and other ornaments mentioned in the Ingredients section.

-------------------------------------------------------
(Slovak)

Zloženie :


Sirup :
4 hrnčeky vody
11/2 (alebo 21/2) hrnčeka trstinového cukru, podľa chuti

Krupicová zmes :
3 hrnčeky pokrájaných jabĺk (asi 5 – 6 jabĺk)
½ hrnčeka hrozienok
½ hrnčeka masla ghee (alebo rastlinného oleja)
2 hrnčeky krupice
2 lyžičky škorice
4 klinčeky
1 lyžica oleja na vymastenie formy s priemerom ( napríklad 27 cm / 10.5 palcov)

Ozdoba :
3 jabĺčka rôznych farieb (žlté, ružové, bordové)
50 g pistácie
3 jedlé upečené gaštany
1 čerstvá vetvička petržlenu, majoránky, alebo inej bylinky
1 lyžička škorice na posypanie halvy
2 badiány

 Postup :


1. Zmiešajte cukor s vodou a povarte pár minút kým sa cukor nerozpustí.
2. K pokrájaným jablkám a hrozienkam prilejte ¼ l vody a klinčeky, povarte na miernom ohni asi 8 min.
3. Rozpustite maslo ghee a postupne primiešajte krupicu, ktorú za stáleho miešania na miernom ohni opečiete do zlatista až hnedasta.
4. Pridajte opatrne sirup a miešajte na miernom ohni pokiaľ zmes nezačne hustnúť.
5. Pridajte jablká so škoricou (vyberte klinčeky), miešajte a keď sa začne cesto oddeľovať od hrnca, preneste do vymastenej formy (27 cm / 10.5 palcov v priemere).
6. Nechajte vychladnúť a stuhnúť.
7. Medzitým nakrájajte plátky jabĺk a formičkou vyrežte z jabĺk kvietky a lístky, poukladajte na plech a v rúre pri 150 - 170 oC (302 – 338 oF) asi tak 10 min., potom halvu vyklopte na okrúhlu tácku a ozdobte s opečenými jablkami a inými ozdobami uvedenými v Zložení.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates