email

Ads 468x60px

Monday, February 8, 2016

Vitamin C facial mask / Pleťová maska s vitamínom C / Masque à la vitamine C de beauté / Маска с витамином С для лица


Application of the fresh facial masks rich in vitamin C is the most simple, cost-effective, and efficient way to slow down skin aging. The following mask is prepared from baobab, the fruit pulp of the African tree, which contains six times more the vitamin C level than in oranges, along with minerals and antioxidants. 

Aplikácia čerstvej pleťovej masky bohatej na vitamín C je najjednoduchší nákladovo efektívny a účinný spôsob proti stárnutiu pleti. Nasledujúca maska je pripravená z dužiny plodov afrického stromu, baobabu. Obsahuje 6 krát viac vitamínu C než pomaranče, spolu s množstvom minerálov a antioxidantov. 
Collagen forms the main structural component of the skin. When it starts deteriorating with age, we begin to see skin sagging and wrinkles that are common signs of aging. In the production of collagen, vitamin C plays an important role. It helps create a precursor molecule called procollagen (via hydroxylation of proline and lysine amino acids), which is later modified into collagen. Without vitamin C, collagen formation is disturbed, which causes a number of problems in the body.

In addition to internal doses of vitamin C, they are also useful to the external application. This helps reduce the formation of age spots and ensure better skin color. An increasing intake of vitamin C can help recover a part of the lost collagen. However, vitamin C is one of the most tricky components for the cosmetic formulation. It cannot be just added to the cream, or other formulation. Its molecule and the properties should be known from the view of a cosmetic chemist.

It is important to note that ascorbic acid (synthetic) and vitamin C are not the same. Ascorbic acid is not a complete vitamin, but only the outer layer to the complex known as vitamin C. Full complex of vitamin C consists of several elements without which it could not properly function. Moreover, synthetic ascorbic acid kills not only harmful bacteria, but also beneficial bacteria. Therefore, it is best to obtain vitamin C from natural, organic, uncooked fruits and vegetables. In this state, it may be combined with a proper carrier that eases its penetration to the skin. Vitamin C is acidic and, therefore, more easily penetrates to the skin at an acidic pH, but not at a very low pH, which may irritate the skin. Therefore, it must be used in excess to ensure the desired lower pH (2.8 - 3.4). Another disadvantage is that vitamin C is very unstable. It oxidizes and loses little of its effectiveness each time when exposed to light, heat, and air. The aqueous solution accelerates the loss of its potency. We can see that when vitamin C shows brownish or yellowish color in formulations. Source / Zdroje :


Ingredients:


1 tsp green clay (a mineral source, if not available it can be replaced with banana)
1 tsp Baobab powder
1 tsp favorite vegetable virgin oil, e.g. sesame, which contains vitamin E (I used the rose oil)
2-3 tsp fresh lemon juice
3 drops orange essential oil (along with pleasant fragrance, it stimulates and is an antidepressant, relaxant, aphrodisiac, and sedative)

Method :


Mix everything and apply on the skin, neck and hands. When the mask gets dry, use the mineral spray water. After 15-20 minutes, wash the skin, rinse with mineral water and apply a nourishing cream.


S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S

(Slovak)

Vitamín C hrá dôležitú úlohu pri tvorbe kolagénuhlavnej štrukturálnej  zložky našej pokožky. Keď sa začne zhoršovať s vekom, začneme vidieť ovisnutie a vrásky, ktoré sú obvyklé príznaky starnutia. Pomáha vytvoriť prekurzor molekuly zvanú prokolagén (hydroxyláciou aminokyselín prolínu a lyzínu), ktorý je neskôr upravený do kolagénu. Bez vitamínu C, tvorba kolagénu je narušená, čo spôsobuje celý rad problémov v celom tele.

Okrem vnútornej dávky vitamínu C, užitočné sú tiež jeho externé aplikácie. To pomáha znižovať tvorbu vrások, stareckých škvŕn a zaistiť lepšiu farbu pleti. Zvýšenie príjmu vitamínu C sa môže pomôcť získať späť časť strateného kolagénu. Avšak vitamín C je jedným z najnáročnejších zložiek na formuláciu kozmetického prípravku. Nemôže sa len tak pridať do krému, alebo iného prípravku. Treba poznať jeho molekulu a vlastnosti z pohľadu kozmetického chemika.

Je dôležité vedieť, že kyselina askorbová (syntetická) a vitamín C nie sú to isté. Kyselina askorbová nie je kompletný vitamín, ale v skutočnosti iba vonkajšia vrstva úplného komplexu známy ako vitamín C. Úplný komplex vitamínu C sa skladá z niekoľkých prvkov bez ktorých nemôže vhodne fungovať. Navyše, syntetická kyselina askorbová zabíja nielen škodlivé baktérie, ale aj prospešné baktérie. Preto je najlepšie získavať vitamín C z prírodnej, organickej, nevarenej ovocia a zeleniny. V tomto stave môže byť zlúčený s nosičom, ktorý mu zabezpečí ľahšiu penetráciu na pokožke. Vitamín C je kyslý a preto preniká kožou lepšie pri kyslom pH, ale nie pri príliš nízkom pH, ktoré môže iritovať pokožku. Preto sa musí použiť v nadbytku, aby zabezpečil požadované nižšie pH (2.8 - 3.4). Ďalšou nevýhodou je, že kyselina L-askorbová je veľmi nestabilná. Oxiduje a stráca trochu svojej účinnosti, zakaždým, keď je vystavená na svetlo, teplo a vzduch. Jej vodný roztok urýchľuje stratu jej potencie. Sami to môžeme vidieť, keď vitamín C v prípravku ukazuje hnedastú alebo žltkastú farbu. 

Zloženie :


1 ČL zeleného ílu (zdroj minerálov, ak ho nemáte môžete ho nahradiť banánom)
1 ČL baobabu, prášku
1 ČL obľúbeného rastlinného panenského oleja, nap. sézamový ktorý obsahuje vitamín E (ja som použila ružový olej)
2 - 3 PL šťavy z citróna
3 kvapky pomarančového esenciálneho oleja (okrem príjemnej vône povzbudzuje a je antidepresívum, relaxantom, afrodiziakum, sedatívum)

Použitie :


Všetko zmiešajte a naneste na pleť, dekolt a ruky. Keď maska schne, postriekajte pleť minerálnou vodou v spreji. Po 15 – 20 minútach umyte pleť, opláchnite minerálnou vodou a natrite výživným krémom.  0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates