email

Ads 468x60px

Monday, July 21, 2014

Seafood with Chinese soya noodles - Plody mora s čínskymi sójovými rezancami - Fruits de mer avec des nouilles chinoises de soja

This meal of the Asian cuisine taught me a friend from Montreal. Montreal is a fantastic cosmopolitan city where are restaurants of many nationalities. Many of them are Chinese delicacies that offer not only tasty, but also healthy food worthy to taste.

Tento recept ázijskej kuchyne ma naučila robiť kamarátka z Montrealu. Montreal je fantastické  kosmopolitné mesto kde sú reštaurácie mnohých národností . Veľa z nich sú čínske ktoré ponúkajú pochúťky, nielen chutné, ale aj zdravé,  ktoré stoja za to aby ste ich ochutnali.

Ce repas de la cuisine asiatique m'a appris une amie de Montréal. Montréal est une ville cosmopolite fantastique où sont les restaurants de toutes nationalités. Beaucoup d'entre eux sont des spécialités chinoises qui offrent non seulement savoureuse, mais aussi de la nourriture saine digne de goûter.

Ingredients:

2 packages (2 x 200g) Chinese thin rice noodles
150 g champions
3-4 carrots or other vegetables at the option
2 courgettes
1 onion
4 pods of garlic
Ground black pepper
Package of dried fruit, eg. cranberries
5-8 tablespoons soy sauce
1 teaspoon chopped ginger
3-4 tablespoons sesame oil
3-4 tablespoons olive oil
200 g or more shrimps (frozen pre-cooked)

Preparation:

In a roasting pan, fry the chopped onions and garlic  in hot olive oil .
Add washed sliced ​​mushrooms, carrots and other vegetables. Fry vegetables in the oil and then cook in a covered pan.
When the vegetables are semi-soft, add the noodles to which shortly before you pour the boiling water and then strain after 2 -3 minutes .
Add soya sauce to taste so that the noodles get a slightly brown color, sesame oil, flavor with ginger and pepper, add washed shrimps and dried fruits.
Then turn noodles and other ingredients with a wooden spoon in steam until the noodles get a uniform color and are mixed with all components. Longer cooked noodles may be very soft and they can be pull appart.
Serve with tea or other drink.
-------------------------------------------------------------------
Slovensky 

Zloženie:

2 balíky čínskych tenkých ryžových rezancov (2 x 200 g)
150 g šampiónov
3-4 mrkvy alebo iná zelenina podľa voľby
2 cukiny
1 cibuľa
4 struky cesnaku
Mleté čierne korenie
Balík sušeného ovocia, nap. brusnice
5-8 lyžíc sójová omáčka
1 lyžička posekaného zázvoru
3-4 lyžice sezamový olej
3-4 lyžice olivový olej
200 g alebo viac  kreviet (zmrazené predvarené )

Príprava:

Na horúcom olivovom oleji  v pekáči opražte nasekanú cibuľu a cesnak.
Pridajte umyté pokrájané šampióny, na koliečka pokrájanú mrkvu a inú zeleninu. Opečte zeleninu na oleji a potom ju varte v panvici prikrytej pokrievkou.
Keď je zelenina takmer mäkká, pridajte polomäkké rezance, na ktoré krátko predtým ste naliali horúcu vodu a po 2 -3 min. ste ich scedili.
Pridajte sójovú omáčku podľa chuti  tak aby rezance dostali slabohnedú farbu, sezamový olej, postrúhajte zázvor a korenie na ochutenie, pridajte umyté krevety a sušené ovocie.
Potom drevenou vareškou obracajte a opekajte na panvici v pare  rezance spolu s ostatnými ingredienciami kým rezance nedostanú jednotnú farbu, nepremiešajú sa so všetkými zložkami  a nie sú mäkké. Pri dlhšom varení rezance však môžu veľmi zmäknúť a sa potrhať.
Servírujte s čajom, alebo iným nápojom.
---------------------------------------------------------------------------------------

Français

Ingrédients:

2 paquets (2 x 200 g) fines nouilles chinoises de riz
150 g champions
3-4 carottes ou d'autres légumes au choix
2 courgettes
1 oignon
4 gousses d'ail
Poivre noir moulu
Paquet de fruits secs, par exemple canneberges
5-8 cuillères à soupe sauce de soja
1 cuillère à café gingembre haché
3-4 cuillères à soupe d'huile de sésame
3-4 cuillères à soupe d'huile d'olive
200 g ou plus de crevettes (précuites congelées)

Préparation :

dans une rôtissoire, faire revenir les oignons émincés et l'ail dans l'huile d'olive chaude.
Ajouter les champignons lavés et tranchés, carottes et autres légumes.
Faire revenir légumes dans l'huile, puis faire cuire dans une casserole couverte.
Quand les légumes sont Semi-doux, ajouter les nouilles auxquelles peu de temps avant de verser l'eau bouillante, puis tamiser après 2 à 3 minutes.
Ajouter la sauce de soja au goût de sorte que les nouilles obtenir une couleur légèrement brune, huile de sésame, l'aromatiser avec du gingembre et du poivre, ajouter crevettes lavées et fruits secs.
Puis tourner à nouilles et d'autres ingrédients avec une cuillère en bois à la vapeur jusqu'à ce que les nouilles obtenir une couleur uniforme et sont mélangées avec tous les composants. Nouilles qui sont cuites plus peuvent être très douces et elles peuvent être déchirées.
Servir avec du thé ou une autre boisson.


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates