email

Ads 468x60px

Thursday, January 1, 2015

Start the New Year with Healthy Drink - SPIRULINA SMOOTHIE / Začnite nový rok so zdravím nápojom - Spirulina Smoothie / Commencez la nouvelle année avec une boisson saine - spiruline smoothie


Spirulina is a microalgae that is consumed for centuries due to its high nutritional value and health benefits. It was a food source for the Aztecs and other Mesoamericans until the 16th century.
Many people promote Spirulina as a treatment for a range of metabolic and heart health conditions, including weight loss, diabetes and high cholesterol.

People may also consume Spirulina as an aid for anxiety, stress, depression and attention deficit-hyperactivity disorder. Spirulina intake has also been found to prevent damage caused by toxins affecting the heart, liver, kidneys, and other organs.
                   Dried Spirulina contains about 60% protein. It is a complete protein containing all essential amino acids, although with reduced level of certain amino acids. Spirulina's lipid content is about 7% and consists of gamma-linolenic acid (GLA), alpha-linolenic acid (ALA), linoleic acid (LA) and others. It also contains vitamins along with a high content vitamin K involved in blood coagulation, and other elements including calcium. Vitamin K and calcium are important for prevention of osteoporosis.
                    Spirulina is considered to be safe but this algae may become contaminated with toxic metals, harmful bacteria and microcystins — toxins produced from some algae. (Source : livescience.com, en.wikipedia)


(Slovak)
Spirulina je mikroriasa, ktorá sa konzumuje po stáročia vďaka svojej vysokej nutričnej hodnote a zdravotným benefitom. Bola tiež zdrojom potravy Aztékov a ďalších Stredoameričanov až do 16. storočia. Mnoho ľudí podporujú Spirulinu v liečbe mnohých metabolických a srdcových zdravotných problémov, vrátane telesnej hmotnosti, diabetesu a vysokej úrovni cholesterolu. Spirulina sa tiež odporúča ako pomôcka pre úzkosť, stres, depresiu a deficit  koncentrácie. Príjem Spiruliny tiež zabráni poškodeniu spôsobené toxínmi, ktoré majú vplyv na srdce, pečeň, obličky, neuróny, oči, vaječníky, semenníky a DNA.
                       Sušená Spirulina obsahuje asi 60% bielkovín. Jedná sa o kompletný proteín obsahujúci všetky esenciálne aminokyseliny, aj keď s menším množstvom niektorých aminokyselín. Obsah lipidov v spiruline je asi 7% hmotnostných, a je bohatý na kyselinu gama-linolénovú (GLA), alfa-linolénovú (ALA), linolovú (LA) a ďalšie. Obsahuje tiež vitamíny spoločne s vysokým obsahom vitamínu K dôležitým v krvnej koagulácii a ďalších prvkov, vrátane vápnika. Vitamín K a vápnik sú dôležité pre prevenciu osteoporózy. 
                      Spirulina je považovaná za bezpečnú, ale môže dôjsť ku kontaminácii Spiruliny toxickými kovmi, škodlivými baktériami a microcystínmi - toxínmi z niektorých rias - ak sa pestuje nie v bezpečných podmienkach. (Zdroj: livescience.com, en.wikipedia)

Ingredients :

0,5 l Almond milk
150 g plain yogurt
2 Apples
1 teaspoon cinnamon
2 tablespoon agave syrup, maple syrup or honey
1 tablespoon Spirulina bio-certified (I have purchased Iswari Superfood, Czech Republic in a Slovak health store)
Blend all the ingredients in a blender and serve in glasses.

Zloženie :

0,5 l mandľové mlieko
150 g bieleho jogurtu
2 Jablká
1 lyžička škorice
2 lyžice agáve sirupu, javorového sirupu alebo medu
1 lyžica spiruliny bio-certifikovanej (kúpila som ju na Slovensku z Iswari Superfood, Česká republika)
Zmiešajte všetky ingrediencie a zmixujte v mixéri. Podávajte v sklených pohároch.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates