email

Ads 468x60px

Saturday, December 27, 2014

Matcha jelly with Litchi / Matcha želé s Litchi


Matcha is a fine-ground, powdered, high-quality green tea. The original Matcha tea came from China, where it was favoured by Zen monks for its healing and wellness properties. Green tea health benefits are attributed to antioxidants, vitamins C and A, L-theanine, and catechins. However, the most powerful healing substance in green tea may be due to Epigallocatechin gallate (EGCG) having strong anti-cancer and anti-aging benefits.
When comparing to wild blueberries, Matcha antioxidant level is 17 times greater.
                 Among 8 reasons why to consume Matcha belong 1. cancer prevention, 2. anti-aging with
powerful anti-inflammatory effect, 3. protection against the heart disease, 4. weight loss due to an increase rate of calories burning, 5. detoxification because of chlorophyll, 6. L-theanine mind improvement, 7. fiber content, and 8. energy boost. Matcha is also used for a variety of desserts, one of which I have made with exotic Chinese Litchi fruits, also spelled Lychee.
(Source : matcha.breakawaymatcha.com, undergroundhealthreporter.com, bodybuilding.com)


Matcha je jemný, práškový, vysoko kvalitný zelený čaj. Pôvodný Matcha čaj pochádza z Číny, kde bol uznávaný pre jeho liečivé vlastnosti, wellness a bol obľúbený medzi Zen mníchmi. Zdravotné účinky zeleného čaju sú pripisované antioxidantom, vitamínom C a A, L-theaninu a katechínom. Avšak, najsilnejšou liečivou látkou v zelenom čaji možno je epigallocatechin gallate (EGCG), ktorý má silné protirakovinové a anti-starnúce účinky. Pri porovnaní s lesnými čučoriedkami, úroveň antioxidantov v Matchi je 17 krát väčšia.
Medzi 8 dôvodov, prečo konzumovať Matcha patria : 1. prevencia rakoviny, 2. proti-stárnúci účinok pre silný protizápalový účinok, 3. ochrana proti srdcovým ochoreniam, 4. chudnutie z dôvodu zvýšenia rýchlosti odbúravania kalórií, 5. detoxikácia vďaka chlorofylu, 6. zlepšenie mysle spôsobená L-theaninom , 7. obsah vlákniny, 8. zvýšenie energie. Matcha sa tiež používa pre prípravu rôznych dezertov, z ktorých jeden som spravila s exotickým čínskym Litchi ovocím (dvojslivka), tiež volaným Lychee.
(Zdroj : matcha.breakawaymatcha.com, undergroundhealthreporter.com, bodybuilding.com)

Ingredients:


4 g Matcha
5 slices of gelatine
80 ml cream 33%
1 egg
Cane sugar
10-12 Litchi
350-400 ml water

Procedure:


1. Dissolve gelatine in water as directed
2. Mix the gelatine with 2 g Matcha powder dissolved in the heated water (do not boil) and sweeten with sugar according to your taste
3. Pour into 2 high glasses with 3-5 fruits of Litchi
4. Allow to sit in a cool (about 5 hours or overnight)
5. Beat whipped cream, egg white and mix 2/3 of the cream with 1 g Matcha
6. Decorate Matcha jelly in jars with sweetened whipped cream of the bright green colour
7. Add the white cream with egg white foam on the top
8. Decorate with 1 Litchi
--------------------------------------------------------------------

Slovak

Zloženie :


4 g Matcha
5 plátkov želatíny
80 ml smotany 33 %
1 vajce
Trstinový cukor
10-12 Litchi
350-400 ml vody

Postup :


1. Rozpustite želatínu vo vode podľa návodu
2. Zmiešajte želatínu s 2 g Matcha prášku rozpusteného v zohriatej vode (nevariť) a oslaďte podľa chuti
3. Nalejte do 2 vysokých sklených pohárov s 3-5 Litchi plodmi
4. Nechajte stuhnúť v chlade (približne 5hod. alebo cez noc)
5. Ušľahajte šľahačku, penu z bielka a 2/3 zmiešajte s 1 g Matcha a oslaďte
6. Ozdobte s jasne zelenou šľahačkou stuhnuté Matcha želé v pohároch
7. Pridajte na vrch bielu šľahačku s bielkovou penou
8. Ozdobte s 1 Litchi

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates