email

Ads 468x60px

Wednesday, September 30, 2015

Fitness Mint Nanaimo Bars / Fitness Nanaimo mätové rezy

Servings : 24, calories per serving : 180
Preparation time : 60 min, baking time : 0 min
See nutrition facts

Nanaimo bars, no baked triple-layer dessert from Canada is named after the west coast city of Nanaimo, in British Columbia. It is popular across the North America and several varieties are known. In this fitness variation from our lab, the original ingredient, butter in the filling, was replaced with the mascarpone cheese and Greek plain fat-free yogurt, or partially with amazing coconut cold-pressed oil. The original custard powder was boiled into a thick pudding, and two cups of icing sugar in the original filling were reduced. Finally, mint leaves from our garden flavored the dessert with the fresh semi-sweet aroma (see the recipe below).

Nanaimo rezy, nepečený trojvrstvový dezert z Kanady je pomenovaný po meste na západnom pobreží, Nanaimo, v Britskej Kolumbii. Je populárny v celej Severnej Amerike a známe sú aj jeho variácie. V tejto fitness variácii z nášho labáku, pôvodné maslo v plnke sa nahradilo smotanovým mascarpone a s gréckym bielym jogurtom bez tuku, alebo čiastočne so zdravým za studena lisovaným kokosovým olejom. Z pôvodného pudingového prášku sa uvaril hustý puding, a dve šálky práškového cukru v pôvodnej plnke boli zredukované. A konečne, mätové listy z našej záhrady dali dezertu čerstvú polo-sladkú príchuť (pozri recept nižšie).

Saturday, September 26, 2015

Millet soufflé with plums / Pšenový nákyp so slivkami / Soufflé au millet avec prunes

Servings : 8, calories per serving : 400
Preparation time : 30 min, baking time : 60 min
See nutrition facts by Yummly

Millet, among the cereals, has long been consumed, but modern kitchen pushed it out of our eating habits. It is a real treasure with higher nutritional value. Similarly, buckwheat containing a high content of flavonoid rutin required for stronger vessels, is a healthy grain. Both cereals are free of gluten and are, therefore, suitable for celiac diet. In this recipe, we were inspired by the soufflé with autumn fruits from a professional confectioner, Pavlína Berzsiová.

Pšeno patrí k obilninám, ktoré sa konzumovalo už oddávna, avšak moderná kuchyňa ho vytlačila z našich stravovacích návykov. Je to skutočný poklad s vysokou výživovou hodnotou. Podobne aj pohánka, ktorá obsahuje vysoký obsah flavonoidu rutínu potrebného pre pevné cievy, je zdravou surovinou. Obe obilniny neobsahujú lepok, a teda sú vhodné pre celiakovú diétu. V tomto recepte som sa inšpirovala nákypom s jesenným ovocím od profesionálnej cukrárky Pavlíny Berzsiovej. 

Thursday, September 24, 2015

Chicken steak with patty pan squash and Carlsbad dumplings / Kuracia sviečková s patizónom a karlovarskou knedľou / Steak de poulet avec pâtisson et boulettes Carlsbad

Servings : 4, calories per serving : 870
Preparation time : 60 min, cooking time : 60 min


Classic beef sirloin is a popular meal that can be served with the vegetable cream sauce and dumplings of white flour. We have made it healthier and prepared a sauce from our patty pan squash harvest with milk. Moreover, we made Carlsbad dumplings of graham rolls, and chicken breast slices replaced the beef. On top of it, fresh parsley and canned sweet-sour red currants, also from our garden, garnished the plate. Such food in a healthier way not only competes with the classic recipe, but also offers a colorful garden flavor to saturate the eyes (see the recipe below).

Klasická sviečková z kvalitného hovädzieho mäsa je populárne jedlo, ktoré sa môže podávať so zeleninovou smotanovou omáčkou a knedľami z bielej múky. Tento chutný recept sme ozdravili, omáčku sme pripravili z našej úrody patizónov s mliekom, a spravili sme karlovarské knedle z grahamových rožkov. Namiesto hovädziny sme použili plátky z kuracích pŕs a ozdobili čerstvou petržlenovou vňaťou so zaváranými sladko-kyslými červenými ríbezľami.  Takéto jedlo v zdravšej forme môže nielen konkurovať klasickému receptu, ale aj ponúknuť farebnú príchuť záhrady pre nasýtenie očí (pozri si recept nižšie).

Sunday, September 20, 2015

How to make decorative apple roses / Ako spraviť ozdobné jablkové ružičky / Comment faire les roses décoratives de pommes


Such nice roses are made quickly and easily, and are nice decorations for cakes or other sweets.

Takéto pekné ružičky sa robia jednoducho a rýchlo a sú peknou ozdobou na tortách, alebo iných sladkostiach.

Saturday, September 19, 2015

Non-baked apple caramel cake / Nepečená jablková karamelová torta / Gâteau aux pommes et au caramel

Servings : 12 / calories per serving : 411
Preparation time : 120 min.

This fresh non-baked cake from our lab is made of two apple layers flavored with caramel. Seaweed agar-agar solidifies the cake, provides a lot of minerals, and helps the body to get rid of toxins. Dark chocolate and apple roses make the cake irresistible, the apple brandy gives it an autumn flavor.

Táto svieža nepečená torta je spravená v dvoch vrstvách z jesenných jabĺk zo záhrady, ochutená karamelom a spevnená so želé z riasy agar-agar, ktorý dodá torte veľa minerálov a schopnosti zbaviť tela toxínov. Tmavá čokoláda a jablkové ružičky tortu spravia neodolateľnú a jablkové brandy jej dodá jesennú príchuť.  

Saturday, September 12, 2015

Sushi with Natto / Sushi s Nattom

Servings : 24, calories per serving : 64
preparation time : 30 min., cooking time : 30 min.

These sushi rolls are made from smoked salmon, avocado, and Japanese super food - Natto. They can be prepared easy, fast, and are rich in minerals due to the algae, and in omega-3 fatty acids found in avocado and salmon. Important is Natto, which is a source of both vitamin K2 and nattokinase, which dissolves blood clots, and is, thus, a natural prevention of heart attack and stroke (see more details).

Tieto sushi rolky sú pripravené z údeného lososa, avokáda a japonskej superpotraviny Natto. Pripravia sa rýchlo a vďaka riasam sú bohaté na minerály, avokádo s lososom sú zdrojom omega-3 mastných kyselín a Natto zabezpečí vitamín K2 a nattokinázu, ktorá rozpúšťa krvné zrazeniny  a teda je prírodnou prevenciou pred infarktom myokardu a mozgovej príhode(pozri viac informácií).

Thursday, September 10, 2015

Fried patty pan squash with the herb dip / Vyprážaný patizón s bylinkovou omáčkou / Pâtisson frit avec la sauce aux herbes

Servings : 4 / calories per servings : 984
Preparation time : 60 min, cooking time : 60 min

If the garden harvest contains a lot of patty pan squash  and you cannot find a suitable recipe, the simplest is to fry the patty pan. Frying is not the healthiest procedure, but if temperature tolerance is properly kept, fried patty pan with healthy herb dip is indeed delicacy.

Ak sa v záhrade urodí veľa patizónov a neviete nájsť vhodný recept, najjednoduchšie je spraviť vyprážaný patizón. Vyprážanie nepatrí medzi najzdravšie úpravy, ale ak sa dodržia teplotné limity a vhodné suroviny, tak takýto patizón s bylinkovým dipom je zdravou lahôdkou . 

Wednesday, September 2, 2015

Aromatic Pattypan Squash Pie / Patizónový aromatický koláč / Tarte aromatique aux pâtissons


Servings : 12, calories per serving : 205
Preparation time : 60 min, baking time : 60 min
See nutrition facts

This pie is made similarly as the American pumpkin pie, just pumpkin is replaced with pattypan squash picked up in our garden. For those preferring the fitness style, the whole milk with fat-free Greek yogurt replace heavy cream used in the classic recipe. The taste is light, slightly sweet and flavoured with aromatic spices. 

Tento koláč sa pripravuje obdobne ako americký tekvicový koláč, len tekvica je nahradená patizónom odtrhnutým priamo  v našej záhrade. Pre tých, ktorí dávajú prednosť fitnes štýlu, plnotučné mlieko s gréckym jogurtom bez tuku nahradilo smotanu na šľahanie v klasickom recepte. Koláč je ľahký, mierne sladký, ochutený aromatickým  korením.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates