email

Ads 468x60px

Sunday, February 14, 2016

Talking tartlets, not only on Valentine's / Hovoriace tortičky nielen na Valentína / Tartelettes parlantes non seulement sur Saint-Valentin / Пироги говорящие не только на День святого Валентина


Servings : 18, calories for serving : 290
Preparation time: 180 min, Baking time : 0 or 15 min.These creative pieces of art, small unbaked cheesecakes, are a good surprise for those you care about most, where you can use your imagination to what you want to say without unnecessary words.

Tieto kreatívne umelecké dielka, malé nepečené cheescake-ky sú vhodným prekvapením pre tých, ktorých máte najradšej, kde môžete uplatniť svoju fantáziu na to, čo chcete vyjadriť bez zbytočných slov. 

Monday, February 8, 2016

Vitamin C facial mask / Pleťová maska s vitamínom C / Masque à la vitamine C de beauté / Маска с витамином С для лица


Application of the fresh facial masks rich in vitamin C is the most simple, cost-effective, and efficient way to slow down skin aging. The following mask is prepared from baobab, the fruit pulp of the African tree, which contains six times more the vitamin C level than in oranges, along with minerals and antioxidants. 

Aplikácia čerstvej pleťovej masky bohatej na vitamín C je najjednoduchší nákladovo efektívny a účinný spôsob proti stárnutiu pleti. Nasledujúca maska je pripravená z dužiny plodov afrického stromu, baobabu. Obsahuje 6 krát viac vitamínu C než pomaranče, spolu s množstvom minerálov a antioxidantov. 

Sunday, February 7, 2016

Guinness no baked cake / Nepečená Guinness torta / Guinness gâteau sans cuisson / Nепеченный Гиннесс торт

Servings : 12, calories per serving : 430
Preparation time : 120 min, baking time : 0 or 15 min.
See nutrition facts by Yummly


Guinness is a famous stout with an origin of 257 years ago in Dublin. It contains 4.2% of alcohol, antioxidants, and  vitamins B beneficial to cardiovascular disease. We made Guinness jelly to flavor the chocolate creamy cake with maple syrup. It has a taste of real delicious Guinness beer, which can freshen up in the form of dessert.

Guinness je slávne čierne pivo, ktoré sa začalo variť pred 257 rokmi v Dubline. Obsahuje 4.2 % alkoholu, antioxidanty a vitamíny skupiny B, ktoré sú priaznivé proti kardiovaskulárnym ochoreniam. Ochutili sme s ním vo forme želé čokoládovo-smotanovú tortu s javorovým sirupom. Má príchuť skutočného lahodného Guinness piva, ktoré môže osviežiť vo forme dezertu (recept je nižšie).

Monday, February 1, 2016

Interlaced apple strudel / Prekladaná štrúdľa / Entrelacé strudel aux pommes / Чересстрочный яблочный штрудель

Servings : 10 per one strudel, calories per serving : 260
Preparation time : 60 min, baking time : 60
See nutrition facts

Strudel can be made from different kinds of puff pastry, which has either more water, or more fat. Butter in puff pastry makes it soft and crispy. When making this strudel, we have used the fat puff pastry using a way of pastry interlacing that gives the classic strudel an interesting texture. The apple filling can be mixed either with poppy seeds, or cottage cheese (lump curd), and all the variations are tasty and fresh thanks to flavoring with fruits. Here, we have also used vegetable soft oil, grape seed oil, because we wanted to decrease the cholesterol content; however, if you prefer the butter, it is up to you to adjust this recipe. 

Na štrúdľu sa môže použiť lístkové cesto vodové, alebo tukové. Maslo ho robí jemnejším a krehkejším. Pri príprave tejto štrúdle sme použili domáce tukové lístkové cesto použitím vzorom prekladania cesta, ktorý klasickej štrúdli pridá zaujímavú štruktúru. Jablkovú plnku môžeme ochutiť makom alebo tvarohom a všetky variácie štrúdle budú chutné a svieže vďaka primiešanému ovociu (pozrite si recept nižšie). Tu sme tiež použili rastlinný jemný olej, z hroznových semienok, pretože sme chceli znížiť obsah cholesterolu v štrúdli; ak však dávate prednosť maslu, je na vás, aby ste si tento recept upravili.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates