email

Ads 468x60px

Saturday, August 29, 2015

Chicken teriyaki / Kuracie teriyaki / Poulet teriyaki

Servings : 4 / calories per serving : 880
Preparation time 45 min., baking 60 min

This recipe using the Japanese sauce – sour-sweet teriyaki resembles the similar one, which I have made with tofu. In this recipe, I have just replaced tofu with the chicken and vegetable with the fruit – pineapple that fits well for the summer light diner.

Tento recept s japonskou omáčku - sladkokyslou teriyaki je podobný tofu teriyaki, ktorú som nedávno pripravila.  V tomto recepte som nahradila tofu s kuracím mäsom a zeleninou s ovocím - ananásom, ktorý sa hodí aj pre letnú ľahkú večeru.

Friday, August 28, 2015

STYLING - Coffee in the nature corner / Káva v prírodnom kútiku / Café dans le coin de la nature

Make a nature corner at home for afternoon coffee / 
Spravte si domáci prírodný kútik pre poobedňajšiu kávu

Make easily a green corner with rustic accessories at your home. You only need an old wooden bench, which you can find in the grandparents house in the countryside. Then, procure grass-like houseplants in pots, and on the wall above them, place a natural souvenir that reminds nice experience during exotic holiday. Place it in a porch, entrance hall or light corridor corner. Here's how:

Zelený kútik s rustikálnym doplnkom si môžete doma spraviť ľahko. Stačí ak nájdete u starých rodičov na vidieku starú drevenú lavičku, máte alebo zaobstaráte si trávovité izbové rastliny v črepníku a na stenu nad ne zavesíte prírodný suvenír, ktorý pripomína pekné zážitky z exotickej dovolenky. Umiestnite ho do verandy, vstupnej haly, alebo svetelného kúta chodby. Tu je návod :

Sunday, August 16, 2015

Fitness plum dumplings / Fitnes slivkové knedličky / Fitness boulettes aux prunes


Servings : 25 / calories per serving : 96
Preparation time : 60 min, cooking time : 20 min
See nutrition facts by Caloriecount

Plum dumplings have been made since long ago and this recipe for dough comes from Slovakia-Moravian border,  by Pavlina Berzsiova. An advantage of this recipe is forming the balls with hands, not to roll out laboriously the dough on the board. Dumplings are served with poppy and for fitness lovers, they can be sprinkled with white bio cane sugar, and poured over with bio extra virgin sunflower oil mixed with hot water, instead of melted butter.

Slivkové knedličky sa robia už oddávna a tento recept na cesto zo slovensko-moravského pomedzia som vyskúšala podľa Pavlíny Berzsiovej. Výhodou tohto receptu je, že zemiakové cesto sa nemusí prácne rozvaľkať na doske, ale stačí ho vytvarovať rukami a s pomocou múky vymodelovať gule. Knedličky sa môžu podávať s makom a pre milovníkov  fitnes receptov,  namiesto klasického cukru sa tieto knedličky posypú bielym trstinovým bio cukrom a namiesto roztopeného masla sa polejú slnečnicovým bio panenským olejom zmiešaným s horúcou vodou. 

Saturday, August 15, 2015

Patty pan squash strudel / Patizónová štrúdľa / Strudel au pâtisson

Servings : 20 pieces of 2 strudels/ calories per serving : 126
Preparation time : 60 min, baking time 60 min
See nutrition facts by Caloriecount


The recipes for patty pan squash do not appear as often as for the other vegetables, so after some search, I have discovered this summer recipe in the vegetable cookbook. It gives one way how to process patty pan squash to the strudel made from fragile puff pastry. Such a home-made pastry without preservatives contains butter and differs from a stronger, water-puff pastry, which has been used in previous recipes.

Recepty na patizóny sa neobjavujú tak často ako pre inú zeleninu, a tak po dlhšom hľadaní som objavila tento letný recept  v Zeleninovej kuchárke. V záhrade sa urodilo veľa patizónov a toto je jeden zo spôsobov, ako ich spracovať na štrúdľu z krehkého lístkového cesta. Na takéto domáce krehké lístkové cesto bez konzervantov sa použije maslo a odlišuje sa od pevnejšieho vodového lístkového cesta, ktoré sa použilo v predchádzajúcich receptoch s použitím rastlinného oleja.  

Vegetable curry Olymp / Zeleninové karí Olymp / Curry de légumes Olymp

Servings : 4, calories per serving : 297
Time for preparation : 10 min, cooking time : 20 min
See nutrition fact by Caloriecount

This tasty and quick seasonal recipe is from a Hungarian colleague. When we did brush it up after many years in order to harness the garden harvest, we were pleasantly surprised by what a simple and delicious recipe. The most prominent component is very healthy curry containing curcuma that flavours vegetable. It becomes thus savoury and full-bodied, which, along with side dish such as potatoes or crunchy toasts may serve as a major, but light summer meal.

Tento  chutný a rýchly sezónny recept je od známej z Maďarska. Keď sme ho po mnohých rokoch oprášili, aby sme zužitkovali záhradnú úrodu, boli sme milo prekvapení, aký je jednoduchý a výborný. Najvýraznejšou zložkou je veľmi zdravé karí, ktoré obsahuje kurkumu, dodávajúce zelenine pikantnú a plnú chuť, ktorá spolu s prílohou môže poslúžiť ako hlavné, ale ľahké letné jedlo. 

Monday, August 10, 2015

Zucchini squares / Cuketové štvorce / Carrés de courgettes

Servings : 20 / calories per serving : 110 
Time for preparation : 15 min, cooking time : 60 min
See nutrition facts by Yummly

This simple recipe inspired me at Láďa Hruška site, where I have changed some ingredients. The recipe replaces baking zucchini in the oven instead of traditional frying zucchini in the frying pan. As a healthier alternative, I used spelt flour and unrefined olive oil.

Tento jednoduchý recept ma inšpiroval na stránke Láďu Hrušky, kde som zamenila niektoré suroviny. Recept nahrádza klasické vyprážanie cukety na pekáči v rúre, namiesto fritovacieho hrnca. Pre zdravšiu alternatívu som použila špaldovú múku a olivový olej.  

Sunday, August 9, 2015

Zucchini cake / Cukinová torta / Gâteau aux courgettes

Servings : 12 / calories per serving (106 g) : 247 
Time for preparation : 30 min, cooking time : 60 min


If wandering what to do with the rich zucchini harvest in the garden, here is a simple recipe for zucchini fitness cake flavoured with yogurt and Matcha green tea. This powerful antioxidant gives the corpus a light greenish color. An increased amount of courgettes make corpus creamy, but also light and fluffy. This recipe from our sweet laboratory not only freshens up on hot days, but also provides a healthy snack.

Ak mate veľkú úrodu cukín v záhrade a neviete čo s nimi, tu je recept na cukinovú  jednoduchú fitnes tortu s použitím  jogurtu a zeleného čaju Matcha, silného antioxidantu, na dofarbenie korpusu. Zvýšené množstvo cukiet  spravia korpus krémovitým, ale zato ľahkým a nadýchaným.  Recept na tortu sme vyvinli v našom sladkom labáku aby nás nielen osviežila v horúcich dňoch, ale aj bola zdravou pochúťkou.

Saturday, August 8, 2015

Unbaked gooseberry tart / Nepečená egrešová torta / Gâteau aux groseilles

Servings : 12 / calories per serving (164 g) : 375
Preparation time : 60 min, waiting time 3 h

Here's one inspiration for how to use gooseberries from the garden, fresh and straight picked up from bush. It may not be a lot of them, just enough for one good unbaked tart. The technology used preserves all vitamins of the fruit in a jelly from super healthy red seaweed agar-agar, which helps clean the body of accumulated toxins. Texture of the cake is shaped also by Chia seeds, a rich source of omega-3 fatty acids. This recipe is from our sweet laboratory (the recipe is below).

Tu je jedna inšpirácia ako využiť egreše zo záhrady, čerstvé a priamo naoberané z kríčka. Nemusí byť ich veľa, tak akurát pre jednu zdravú nepečenú tortičku, kde sú zachované všetky vitamíny z ovocia v želatíne zo super zdravej červenej riasy agar-agar, ktorá napomáha vyčistiť organizmus od nazbieraných toxínov. Textúru torty dotvárajú aj primiešané Chia semienka, ktoré sú bohatým zdrojom omega 3 mastných kyselín.  Tento recept je vyvinutý priamo v našom sladkom labáku (pozri nižšie recept).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates