email

Ads 468x60px

Sunday, December 10, 2017

Christmas Fruit Mince Pies /Vianočné ovocné koláčiky / Tartes aux fruits de Noël / Рождественские фруктовые торты

Servings : 24, calories per serving : 136
Preparation time: 90 min, baking time : 15 min

This is traditional sweet mince pies, which are of British origin, served during the Christmas season in the English-speaking world. They are filled with a mixture of dried fruits and spices called "mincemeat". Its ingredients are dated back to the 13th century, when returning European crusaders brought with them Middle Eastern recipes containing meats, fruits and spices.

Jedná sa o tradičné sladké pečivo, ktoré sú britského pôvodu a servírujú sa počas vianočnej sezóny v anglicky hovoriacich krajinách. Sú naplnené zmesou sušeného ovocia a korenia nazývaného "mincemeat". Ich zložky a recepty sa datujú do 13. storočia, keď sa vracajúci európski križiaci priniesli so sebou blízkovýchodné recepty obsahujúce mäso, ovocie a korenie (recept je nižšie).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates