email

Ads 468x60px

Monday, June 26, 2017

Café Latte: Coffee, Cake, Ice Lolly / Café Latte : káva, torta, nanuk / Café Latte: café, gâteau, bâton glacé / Кафе Latte: кофе, пирог, эскимо

Servings : 12, calories per serving (107 g): 361
Preparation time: 45 min, baking time : 45 min
Omega 6 : Omega 3 = 12 : 1


Café latte comes from Italy and it's actually a cup of coffee with hot milk fudge. Some bartenders can adorn it with a pattern of flowers, hearts, or other ornaments that requires skill, experience, and art feeling. Such café latte art we had recently at Leroy Café & Bar, at the SNP Square in Banská Bystrica, Slovakia. Leroy is housed in a historic building that gives this Café an interior design with a pleasant retro style. The gastronomic experience has inspired us to such an extent that we were trying to prepare a home café latte art, why we also baked the café latte cake and made café latte ice lolly, the all  for a hot summer afternoon.

Café latte pochádza z Talianska a je to vlastne šálka kávy s horúcim mliekom a mliečnou penou. Niektorí barmani vedia ho ozdobiť so vzorom kvietkov, srdiečka, alebo iných ornamentov, čo vyžaduje zručnosť, skúsenosť a umelecké cítenie. Takéto café latte art sme mali nedávno v Leroy Café & Bar, na námestí SNP v Banskej Bystrici. Leroy sídli v historickej budove, ktorá dáva tomuto Café aj interiérový ráz s príjemným retro štýlom. Získaný gastronomický zážitok nás inšpiroval do takej miery, že sme si potom doma skúsili pripraviť domáce café latte, ku ktorému sme upiekli aj tortu café latte a do tretice aj nanuk s rovnakým názvom pre horúce letné posedenie. 

Caffé Latte / Кафе Latte


Home made café latte with cocoa / domáce café latte s kakaom


To prepare the home café latte art, we need whole fresh milk, which is heated to about 70 ° C (158 ° F) and mixed until we get the foam. In the café, they use a steamer (hot air) and at home, we can use the café latte mixer. Then, the milk with foam is poured into a home-made espresso or instant coffee so that we can "paint" the heart or ornament. See how professionals make it HERE. However, this step requires practice and, so, if an ornament cannot be created, we can garnish the milk foam using a template. Cappuccino is similarly prepared, but it differs from the café latte with heavier foam.

Na prípravu domáceho café latte art potrebujeme plnotučné čerstvé mlieko, ktoré zahrejeme na približne 70 ° C (158 ° F) teplotu a mixujeme pokiaľ nedostaneme penu. V café na to používajú steamer (horúci vzduch), doma môžeme použiť na to určený malý café latte mixér. Pozrite si ako to robia barmani TU. Potom vlejeme mlieko s penou do domáceho espressa, alebo instantnej kávy, tak, aby sme „namaľovali“ srdiečko alebo ornament. Tento krok vyžaduje však prax a preto ak sa nám ornament nepodarí vytvoriť, môžeme mliečnu penu ozdobiť pomocou šablóny. Podobne sa pripraví kapučíno, ktoré však sa líši od café latte väčším množstvom peny. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates