email

Ads 468x60px

Saturday, March 26, 2016

Easter speckled cake / Bodkovaná Veľkonočná torta / Gâteau de Pâques moucheté / Пасхальный торт с крапинами

Servings : 12, calories for serving : 460
Preparation time: 45 min, Baking time : 45 min

We have discovered the cake with such a pattern in Canadian Living magazine. Cake can be any, so we have stained it with Matcha pastel green color and turmeric yellow, as a symbol of the spring. Moreover, we made speckled eggs filled with peanut butter, chickpeas and sweetened with maple syrup.

Torta s takýmto vonkajším vzorom nás upútala v magazíne Canadian Living. Torta môže byť akákoľvek a my sme ju sfarbili bledozelenou farbou zo zeleného prášku Matcha a žltou z kurkumy, ako symbol jari. Navyše sme spravili bodkované zdravé vajíčka ktorých plnka je z arašidového masla a cíceru osladená javorovým sirupom. 

Coconut nests for Easter eggs / Kokosové hniezda pre veľkonočné vajíčka / Nids de noix de coco pour les oeufs de Pâques / Кокосовое гнезда для пасхальные яйца

Servings : 20, calories for serving : 
Preparation time: 20 min, Baking time : 20 min
See 

Easter speckled eggs / Veľkonočné bodkované vajíčka / Oeufs de Pâques mouchetés / Пунктирные Пасхальные яйца

Servings : 50, calories for serving : 45
Preparation time: 120 min, Baking time : 0 min

These eggs showing a speckled pattern are filled with chickpeas, peanut butter, maple syrup and coated in chocolate colored with turmeric or Matcha green tea.

Tieto vajíčka so škvrnitým vzorom sú naplnené s cícerom, arašidovým maslom, osladené javorovým sirupom a obalené v čokoláde sfarbenou s kurkumou a zeleným čajom Matcha.

Friday, March 18, 2016

Cardamom cake with rosewater and raspberries / Kardamomová torta s ružovou vodou a malinami / Gâteau à la cardamome, d'eau de rose et framboises / Кардамон торт с розовой водой и малиной

Servings : 10, calories for serving : 330
Preparation time: 60 min, Baking time : 45 min

Cardamom is an oriental spice with intense resinous aroma and flavor thanks to a few essential oils. We blended it into the dough of tartlet that has obtained a greenish color with a slightly spicy flavor. We also added rose water to the filling, fragrant distillate of rose petals, whose origin dates back to Persia. Then, we have decorated the tartlet with raspberries, which revived the cake with color and freshness.

Kardamom je orientálna korenina s intenzívnou aromatickou, živicovou vôňou a príchuťou vďaka niekoľkým esenciálnym olejom. Primiešali sme ju do cesta tortičky, ktoré tak dostalo zelenkavú farbu s jemnou korenistou príchuťou. Do krému sme pridali ružovú vodu, voňavý destilát z lupienkov ruží, ktorej pôvod sa datuje do Perzie. Tortičku sme ozdobili s malinami, ktoré ju aj oživili svojou farbou a sviežosťou. 

Thursday, March 10, 2016

Indian samosa with chutney / Indická samosa s čatní / Samoussa indien avec chutney / Индийская самоса с чатни

Servings : 20, calories for serving : 170
Preparation time: 120 min, Baking time : 45 min

Samosa is a popular fried or baked pastry usually in the triangular form with spicy vegetable or meaty filling. It is eaten as an appetizer or snack in the local cuisine of the Indian subcontinent, South and Central Asia, the Arabian Peninsula, the Mediterranean, and in some parts of Africa. The following recipe is for Indian samosa with the spicy potato and pea filling, as I used to buy in the authentic Indian restaurant during my stays abroad. The only difference is that is baked now instead of fried. A part of this recipe is from the magazine F.O.O.D. and a part from internet resources. In addition, this samosa is served with our homemade sweet-sour pumpkin-bean chutney.

Samosa je populárne smažené alebo pečené pečivo obyčajne vo forme trojuholníkových taštičiek s pikantnou zeleninovou alebo mäsitou plnkou. Konzumuje sa ako predjedlo alebo snack v miestnych kuchyniach indického subkontinentu, južnej a strednej Ázie, Arabského polostrova, Stredomoria, a v niektorých častiach Afriky. Nasledujúci recept je pre indickú samosu s pikantnou zemiakovo hrachovou plnkou, podobnú ako som mala možnosť si kupovať v autentickej indickej reštaurácii počas zahraničných pobytov, s tým rozdielom, že teraz je pečená a nie smažená. Časť tohto receptu  je z časopisu FOOD a časť zo zdrojov  internetu. Ako dip sa použilo domáce sladkokyslé tekvicovo fazuľové čatní. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates