email

Ads 468x60px

Sunday, December 10, 2017

Christmas Fruit Mince Pies /Vianočné ovocné koláčiky / Tartes aux fruits de Noël / Рождественские фруктовые торты

Servings : 24, calories per serving : 136
Preparation time: 90 min, baking time : 15 min

This is traditional sweet mince pies, which are of British origin, served during the Christmas season in the English-speaking world. They are filled with a mixture of dried fruits and spices called "mincemeat". Its ingredients are dated back to the 13th century, when returning European crusaders brought with them Middle Eastern recipes containing meats, fruits and spices.

Jedná sa o tradičné sladké pečivo, ktoré sú britského pôvodu a servírujú sa počas vianočnej sezóny v anglicky hovoriacich krajinách. Sú naplnené zmesou sušeného ovocia a korenia nazývaného "mincemeat". Ich zložky a recepty sa datujú do 13. storočia, keď sa vracajúci európski križiaci priniesli so sebou blízkovýchodné recepty obsahujúce mäso, ovocie a korenie (recept je nižšie).

Sunday, October 29, 2017

Pumpkin cheesecake swirl brownies / Čokoládovo-tekvicové mramorové rezy / Brownies marbrés au fromage et à la citrouille / Мраморные тыквенные брауни

Servings : 16, calories per serving : 234
Preparation time: 90 min, baking time : 45 min

These pumpkin cheesecake brownies are seasonal, fudge, and moist with a rich taste of dark chocolate and pumpkin cream cheese. Initially, inspired by David Lebovitz and The Bojon Gourmet, we have changed the original recipes by using the regular flour partly replaced with gluten-free carob. To make a greater difference between two layers, chocolate brown and pumpkin yellow, curcuma was mixed in the pumpkin cream cheese to make it yellowish.   Then, the layers on the baking form were swirled few times, to get a marbled pattern for the cake. Little more effort, but the result is worth it. 

Tieto čokoládovo-tekvicové cheesecake rezy sú sezónne, krémovité a šťavnaté s bohatým množstvom horkej čokolády a tekvicovým smotanovým krémom. Pôvodne sme sa inšpirovali Davidom Lebovitzom a The Bojon Gourmet, v receptoch ktorých sme zmenili pôvodné zloženie s použitím bežnej múky čiastočne nahradenej bezlepkovým rohovníkom. Aby sa ukázal rozdiel medzi dvoma vrstvami, čokoládovo hnedou a tekvicovo žltou, kurkuma sa vmiešala do tekvicového krému pre získanie žltkastého nádychu. Vrstvy na plechu sa niekoľkokrát premiešali, aby sa získal mramorovaný vzor pre koláč. O niečo viac úsilia, ale výsledok stojí za to (recept je nižšie).

Saturday, October 7, 2017

Baked Buffalo chicken wings / Pečené kuracie Buffalo / Ailes de poulet Buffalo / Запеченные куриные крылышки Буффало

Servings : 3, calories per serving : 828
Preparation time: 60 min, baking time : 60 min

We have recently prepared a vegan / vegetarian version of the Buffalo chicken wings. This time, we come up with the real popular Buffalo chicken wings that are served with chilled sticks of celery and carrots, the all tasted with a blue cheese dip. Chicken wings flavored with spices and garlic are fried and then wrapped in hot cayenne pepper sauce. In our recipe, we roasted them instead of fried and then dipped in a cayenne honey sauce and shortly broiled until caramelizing. If we do not have a commercially known sauce for Buffalo Wings, Fank's Red Hot, here we prepare a homemade spicy sauce. Delicious and light diner for the late summer. We were inspired by Delish, Vegweb, Sortedfood.

Nedávno sme pripravili veganskú/ vegetariánsku verziu kuracích krídeliek z Buffala. Tentokrát prichádzame so skutočnými populárnymi Buffalo kuracími krídelkami, ktoré sa podávajú s chladeným nakrájaným  stopkovým zelerom a mrkvou, všetko s dipom z modrého syra. Kuracie krídelká ochutené korením a cesnakom sa vyprážajú a potom obalia do pikantnej omáčky z kajenského korenia. V našom recepte sme ich namiesto vyprážania piekli a potom namočené v kajénskej omáčke s medom krátko ogrilovali do skaramelizovania. Ak nemáme komerčnú známu omáčku pre Buffalo krídelká, Fank's Red Hot, pripravíme si domácu pikantnú omáčku. Výborná pochúťka na poobedie alebo ako ľahká večera. Inšpirovali sme sa stránkami Delish, Vegweb, Sortedfood.

Monday, August 7, 2017

Apricot cobbler with apricot ice-cream / Marhuľový kobler s marhuľovou zmrzlinou / Crumble à l'abricot avec la crème glacée aux abricots / Абрикосовый коблер с абрикосовым мороженым

Servings : 12, calories per cobbler serving : 241
Preparation time: 30 min, baking time : 40 min


Cobbler, a dish popular in the United Kingdom and United States, consists of a fruit or savoury filling poured into a large baking dish and covered with a batter, biscuit, or dumpling before being baked. We have made this quick seasonal apricot cobbler with apricot home-made healthy ice-cream. Such a cobbler disappears from the baking form quickly when served with refreshing cold dessert. 

Kobler je pečený dezert  populárny v Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch, ktoré sa skladá z ovocia naloženého do  veľkej formy a pokryté cestom, sušienkami alebo rožkami. Môže sa použiť aj slaná plnka. My sme pripravili túto rýchlu sezónnu lahôdku s marhuľami a s marhuľovou domácou zdravou zmrzlinou. Takýto dezert zmizne z formy na pečenie rýchlo, keď sa podáva aj s osviežujúcou chladivou zmrzlinou.

Friday, July 7, 2017

Mild Hot Buffalo Cauliflower Bites / Jemne pikantný Buffalo karfiol / Chou-fleur Buffalo plus douce / Осторожно пряная цветная капуста Буффало

Servings : 6, calories per serving (300 g): 237
Preparation time: 45 min, baking time : 30 min
Omega 6 : Omega 3 = 10 : 1


This is a vegetable version of classic Buffalo chicken wings, adapted from Nutrition Studies Recipes. Original Buffalo wings are popular deep-fried and coated in vinegar-based cayenne pepper hot sauce and butter, popular over the North America. They were invented in 1964, in Buffalo, New York, in Anchor Bar, and are served with blue cheese dip and celery and/or carrot sticks. 

Here, we have made a mild version of hot sauce inspired by Caribbean Habanero sauce from the blog The view from great island. Baked cauliflower florets were poured over with this sauce and their taste reminded a summer afternoon in Latino restaurant.  So, this is our milder version of Buffalo cauliflower bites.


Toto je vegetariánska verzia klasických Buffalo kuracích krídeliek, ktorú sme si prispôsobili zo stránky Nutrition Studies Recipes. Originálne Buffalo krídelká sú hlboko vyprážané a obalené v octovej pikantnej omáčke s maslom, na báze kajenského korenia, populárne v Severnej Amerike. Boli vynájdené v roku 1964 v Buffalo v New Yorku v Anchor Bar a podávajú sa s modrým syrovým dipom, celery a mrkvou.

My sme pripravili jemnejšiu verziu pikantnej omáčky inšpirovaní karibskou habanero omáčkou z blogu Pohľad z veľkého ostrova. Omáčka sa vyliala na pečené karfiolové kvietky a ich chuť nám pripomenula letné popoludnie v Latino reštaurácii. Takže toto je naša verzia Buffalo karfiolu.

Monday, June 26, 2017

Café Latte: Coffee, Cake, Ice Lolly / Café Latte : káva, torta, nanuk / Café Latte: café, gâteau, bâton glacé / Кафе Latte: кофе, пирог, эскимо

Servings : 12, calories per serving (107 g): 361
Preparation time: 45 min, baking time : 45 min
Omega 6 : Omega 3 = 12 : 1


Café latte comes from Italy and it's actually a cup of coffee with hot milk fudge. Some bartenders can adorn it with a pattern of flowers, hearts, or other ornaments that requires skill, experience, and art feeling. Such café latte art we had recently at Leroy Café & Bar, at the SNP Square in Banská Bystrica, Slovakia. Leroy is housed in a historic building that gives this Café an interior design with a pleasant retro style. The gastronomic experience has inspired us to such an extent that we were trying to prepare a home café latte art, why we also baked the café latte cake and made café latte ice lolly, the all  for a hot summer afternoon.

Café latte pochádza z Talianska a je to vlastne šálka kávy s horúcim mliekom a mliečnou penou. Niektorí barmani vedia ho ozdobiť so vzorom kvietkov, srdiečka, alebo iných ornamentov, čo vyžaduje zručnosť, skúsenosť a umelecké cítenie. Takéto café latte art sme mali nedávno v Leroy Café & Bar, na námestí SNP v Banskej Bystrici. Leroy sídli v historickej budove, ktorá dáva tomuto Café aj interiérový ráz s príjemným retro štýlom. Získaný gastronomický zážitok nás inšpiroval do takej miery, že sme si potom doma skúsili pripraviť domáce café latte, ku ktorému sme upiekli aj tortu café latte a do tretice aj nanuk s rovnakým názvom pre horúce letné posedenie. 

Caffé Latte / Кафе Latte


Home made café latte with cocoa / domáce café latte s kakaom


To prepare the home café latte art, we need whole fresh milk, which is heated to about 70 ° C (158 ° F) and mixed until we get the foam. In the café, they use a steamer (hot air) and at home, we can use the café latte mixer. Then, the milk with foam is poured into a home-made espresso or instant coffee so that we can "paint" the heart or ornament. See how professionals make it HERE. However, this step requires practice and, so, if an ornament cannot be created, we can garnish the milk foam using a template. Cappuccino is similarly prepared, but it differs from the café latte with heavier foam.

Na prípravu domáceho café latte art potrebujeme plnotučné čerstvé mlieko, ktoré zahrejeme na približne 70 ° C (158 ° F) teplotu a mixujeme pokiaľ nedostaneme penu. V café na to používajú steamer (horúci vzduch), doma môžeme použiť na to určený malý café latte mixér. Pozrite si ako to robia barmani TU. Potom vlejeme mlieko s penou do domáceho espressa, alebo instantnej kávy, tak, aby sme „namaľovali“ srdiečko alebo ornament. Tento krok vyžaduje však prax a preto ak sa nám ornament nepodarí vytvoriť, môžeme mliečnu penu ozdobiť pomocou šablóny. Podobne sa pripraví kapučíno, ktoré však sa líši od café latte väčším množstvom peny. 

Monday, May 1, 2017

Portobello mushrooms stuffed with sheep cheese and mango salsa / Portobello huby plnené bryndzou a mango salsou / Champignons Portobello farcis au fromage aux moutons et à la sauce à la mangue / Портобелло грибы, фаршированные брынзой и соусом из манго

Servings : 3, calories per serving (393 g) : 721
Preparation time: 30 min, baking time : 30 min
Rich in fat, protein, vitamin A, B2, copper, selenium, sodium, phosphorus

The Portobello mushroom (known also as Portobella, Bella, Champignon de Paris, and the other names) is a large brown strain of Agaricus bisporus. It is of Italian origin and gets its name from Portobello, a town in Italy. It has two colors with different names, immature mushrooms are white and mature are brown with large thick cups. These meaty textured mushrooms are delicious when grilled, broiled, or sautéed, giving a smoky or earthy flavour. Portobella mushrooms are a rich source of copper, selenium, and vitamin D. Here, we have stuffed Portobello mushrooms with Eastern European sheep cheese, bryndza, and garnished with fresh sweet-spicy mango salsa. It is fast and easy to prepare, and may be a favourite at party. We have been inspired by the recipes from Allrecipes.com (Lindsay Smith) and Pataks.ca.

Portobello (tiež známa ako Portobella, Bella, Champignon de Paris a ďalšie názvy) je veľká hnedá huba z druhu Agaricus bisporus, ktorej meno je podľa talianskeho mesta Portobello. Vyznačuje sa dvomi farbami s rôznymi názvami, nezrelé huby sú biele a zrelé sú hnedé s veľkými hrubými košíčkami. Tieto huby s mäsovitou štruktúrou sú vynikajúce, keď sú grilované, varené alebo opekané, s údeninovou a zemitou príchuťou. Huby Portobella sú bohatým zdrojom medi, selénu a vitamínu D. My sme tu pripravili plnené huby Portobello s ovčím syrom , bryndzou a zdobené čerstvou lahodnou mangovou salsou. Je to rýchle a ľahké pripraviť a môže to byť obľúbené predjedlo pre party. Na toto jedlo sme sa inšpirovali receptami z Allrecipes.com (Lindsay Smith) a Pataks.ca. 

Mango salsa / Mangová salsa / Salsa à la mangue / Манго сальса


Servings : 3, calories per serving (270 g) : 106
Preparation time: 10 min, cooking time : 0 min
Rich in carbohydrates/fiber, vitamin C, vitamin A

Mango salsa is a fresh, raw, and sweet-spicy sauce from Central and South America, originally from the Aztecs, Ink, and Mayan cuisine. It is a sweet, salty, acidic, and spicy combination of flavors in a well-balanced blend, refreshing alone, as well as a side dish.

Mangová salsa je čerstvá, nevarená sladko-korenisttá príloha/omáčka zo Strednej a Južnej Ameriky, ktorá bola pôvodne súčasťou kuchyne Aztékov, Inkov a Mayov.  Je to sladká, slaná, kyslá a korenistá kombinácia chutí v dobre vyváženej mangovej salse. Osvieži samotná ale aj ako príloha k inému jedlu.

Thursday, April 27, 2017

Italian-style kale and white bean soup / Talianska polievka z kelu a bielej fazule / La soupe italienne au chou frisé et aux haricots blancs / Итальянский суп с кале и белой фасолью

Servings : 4, calories per serving : 432
Preparation time: 45 min, cooking time : 60 min.
Rich in fiber, amino acids, folate, vitamin A, vitamin K, copper

This Mediterranean soup can be cooked only with vegetable as a vegan/vegetarian, or along with Italian sausages. It is slightly adapted from several blogs (Sharedappetie.com, Nutritionstudies.com). This time, we have made it as vegetarian /vegan using white beans and onion from our garden harvest. Kale (or leaf cabbage, a variety of Brassica oleracea) was from the market, as well as another vegetable. Kale is high in vitamin K ; 100 g of kale has 705 micro grams of vitamin K, which represents 6-7 times higher dose than the USDA recommendations per day. The main taste of our soup was attributed to the beans with a slight flavour of kale. A toast or baguette with or without cheese can make that even better.

Táto stredomorská polievka môže byť varená len so zeleninou ako veganská / vegetariánska, alebo spolu s talianskymi klobáskami. My sme sa pri jej príprave inšpirovali niekoľkými blogmi (Sharedappetie.com, Nutritionstudies.com). Tento krát sme ju uvarili ako vegetariánsku / vegánsku z bielej fazule a cibule z našej záhradnej úrody. Kel (druh Brassica oleracea) bol z tržnice, rovnako ako ďalšia zelenina. Kel má vysoký obsah vitamínu K; 100 g kelu obsahuje 705 mikro gramov vitamínu K, čo predstavuje 6-7 krát vyššiu dennú dávku ako odporúča USDA. Hlavnú chuť našej polievky tvorili fazuľky s miernou príchuťou kelu. K tomu sa hodia aj opečené kúsky bagety, so syrom alebo bez neho, pokvapkané s olivovým olejom.

Wednesday, April 19, 2017

Painted Easter eggs from shortbread / Kraslice z lineckého cesta / Sablés œufs de Pâques colorés / Окрашенные пасхальные яйца из песочного теста

Servings : 15, calories per serving (64 g) : 261 
Preparation time: 120 min, baking time : 10 min.
Rich in carbohydrates, fat, B-complex vitamins, Copper (Cu), Selenium (Se)

During this Easter holiday, we were inspired by the magazine My best sweet feasts.  We prepared shortbread dough, which we have made a bit healthier by adding buckwheat and oatmeal along with walnuts to the classic wheat flour. Eggs were then filled with a homemade jam prepared from blueberries picked up in nearby mountains and painted initially with the colors of the spring, yellow and green, and then to enrich them, with white and brown chocolate. Despite that we replaced a part of the traditional ingredients with healthier ones, the biscuits  were delicate, fragile and without distinction between classic goodies. They were even better, where a great contribution made our jam containing small pieces of delicious blueberries.

Na tieto veľkonočné sviatky sme sa inšpirovali časopisom Moje najlepšie sladké sviatky. Pripravili sme linecké cesto, ktoré sme trochu ozdravili trochou pohánkovej a ovsenej múky spolu s vlašskými orechmi. Vajíčka sme naplnili domácim džemom z horských čučoriedok a omaľovali najprv farbami jari, žltej a zelenej, a potom na spestrenie aj farbami bielej a hnedej čokolády. Napriek tomu, že sme časť tradičných surovín nahradili zdravšími, pečivo bolo jemné, krehké a bez rozdielu s tradičnými dobrotami. Ba čo viac, bolo ešte lepšie, na čom mal podiel aj výborný čučoriedkový džem s kúskami čučoriedok.

Monday, April 3, 2017

Stracciatella cake with raspberries / Stracciatella torta s malinami / Gâteau stracciatella aux framboises / Stracciatella торт с малиной

Servings : 12 , calories per serving : 492 per 191 g 
Preparation time: 90 min, baking time : 15 min
Rich in proteins, calcium, phosphorus, zinc and B12


Stracciatella is renowned Italian gelato flavour consisting of ice-cream filled with irregular shavings of chocolate. The flavour was created in 1962, in Bergamo of northern Italy. Here, we have made no bake stracciatella cake with a creamy texture and shredded dark chocolate of the high quality made by Lindt. Instead of ice-cream, we have made a mixture of yogurt and milk curd with added shredded chocolate and solidified the all by gelatine. To make it fresh and colourful, raspberries were scattered over the curd/yogurt mixture. The top of cake was garnished with chocolate shavings and chocolate roses. When making this cake, not only dessert fitness lovers come into their own, but also those who like rich treats may be also delighted. Although we made the cake for birthday celebration, this chilled luxurious and elegant dessert could be perfectly refreshing also for hot summer.  

Stracciatella je známa talianska príchuť, ktorá sa skladá z bielej mliečnej zmrzliny zmiešanej s nepravidelnými kúskami čokolády. Vznikla v roku 1962, v Bergame v severnom Taliansku. My sme pripravili nepečenú tortu stracciatellu s krémovou textúrou a postrúhanej tmavej Lindt čokolády vysokej kvality. Zmrzlinu sme nahradili  krémovou zmesou z jogurtu a tvarohu s pridanou strúhanou čokoládou a všetko stuhnuté želatínou. Aby to bolo aj svieže a pestré, roztrúsili sme maliny do krémovej vrstvy.  Tortu sme ozdobili čokoládovými hoblinami a čokoládovými ružami. Pri príprave tejto pochúťky si prídu na svoje nielen milovníci fitnes dezertov, ale sa môžu potešiť aj tí, ktorí majú radi sýte sladké dobroty. Aj keď sme spravili túto tortu pre oslavu narodenín, toto luxusné a elegantné dielko môže dokonale osviežiť aj v horúcom letnom dni. 

Thursday, March 16, 2017

Vegetarian Moussaka / Vegetariánska moussaka / Moussaka végétarienne / Вегетарианская мусака

Servings : 9, calories per serving : 275
Preparation time: 60 min, baking time : 60 + 45 min
See nutrition facts

This popular Greek dish is made from layers of baked eggplants, zucchini, tomato, mushrooms instead of minced meat, and topped with béchamel sauce. Different versions of moussaka are known in Levant, Middle East and Balkans and its English name means "chilled". Our version of moussaka  is adapted from the Greek Vegetarian blog, from the Greek island Limnos. Here, we have used less content of the oil and in addition to traditional eggplants, we added zucchini and tomato paste to the recipe, flavoured with spices such as allspice, cinnamon, nutmeg, and pepper. After baking, the meal needs some resting time to get firm, perhaps the best is overnight, and then warm it up for serving. The taste of moussaka is more than delicious and reminds the spirit of the taverns lining the Greek coasts.

Tento populárny grécky pokrm je pečený z vrstiev baklažánov, cukiet, paradajok, húb miesto mletého mäsa a preliate bešamelom. Rôzne verzie moussaky sú známe v Levante, na Strednom východe a Balkáne a jeho anglický názov znamená "chladené". Naša verzia moussaky je prevzatá z blogu Greek Vegetarian, z gréckeho ostrova Limnos. Použili sme menej oleja a okrem tradičných baklažánov, pridali sme do receptúry cuketu a paradajkový pretlak, ochutené koreninami takými ako nové korenie, škorica a muškátový oriešok. Po upečení jedlo potrebuje nejaký čas aby spevnelo, snáď najlepšie cez noc, a potom ho môžeme zahriať pri servírovaní. Chuť moussaky je viac ako vynikajúca a možno pripomína spirit taverien, kde je aj podávaná, lemujúcich grécke pobrežie. 


Wednesday, March 15, 2017

Greek eggplant stew (Imam bayildi) / Grécky pečený baklažán / Casserole d'aubergine grecque / Греческие жареные баклажаны

Servings : 9, calories per serving : 171
Preparation time: 45 min, baking time : 40 + 45 min
See nutrition facts

This classic Turkish meal is served as stuffed eggplants and the name, Imam bayildi, refers to a priest who fainted probably from the aroma of this dish, or from eating it too much. Our style of Imam bayildi is adapted from the Greek Vegetarian Blog, describing the Greek island Limnos near the Turkish coast, where this dish in taverns is mainly served as a stew. Here, we have made this dish using less content of the oil, and in addition to traditional eggplants and tomatoes, we have added zucchini and tomato purée to the recipe. The meal is simply to make and indeed, very delicious to taste, which may remind you the sun and the sea in Greece if you have ever spent the holiday there.

Toto klasické turecké jedlo sa podáva ako plnený baklažán a jeho názov, Imam bayildim, sa týka kňaza, ktorý pravdepodobne omdlel z vône tohto pokrmu, alebo ho zjedol príliš veľa. Náš spôsob prípravy  Imam bayildim je prevzatý z gréckeho blogu Greek Vegetarian, popisujúceho grécky ostrov Lemnos v blízkosti tureckého pobrežia, kde tento pokrm v tavernách sa podáva nie ako plnený baklažán, ale skôr pečený vo vrstvách s paradajkami. My sme pri jeho príprave použili  menší obsah oleja, a popri tradičnom baklažáne s paradajkami sme k receptu pridali cuketu a paradajkový pretlak. Jedlo sa pripravuje jednoducho a naozaj je veľmi lahodnej chuti, čo vám môže pripomínať slnko a more v Grécku, ak ste tam niekedy strávili dovolenku.

Thursday, March 9, 2017

Shepherd's pie with Bryndza's sheep cheese / Pastiersky koláč s bryndzou /Pâté de berger avec fromage de mouton Bryndza / Пастуший пирог с овечьим сыром Бриндза

Servings : 6, calories per serving : 458
Preparation time: 45 min, baking time : 45 min
See nutrition facts

Original shepherd's pie comes from the UK around 1854 and is prepared from minced lamb and vegetables covered with a layer of baked crusty mashed potatoes. Potatoes are sometimes sprinkled with grated cheese. In our version, we have used pieces of chicken with vegetables in tomato sauce and with mashed potatoes flavored with eastern European sheep cheese, bryndza. Potatoes thus got a soft sheep cheese flavor and the chicken with tomato sauce tasted great. We baked shepherd's pie in both large and small dishes, where the little pies looked like a tasty crunchy soufflé.

Pôvodný pastiersky koláč pochádza z Veľkej Británie okolo roku 1854 a pripravuje sa z mletého jahniaceho mäsa so zeleninou na ktorom je pripečená vrstva zemiakovej kaše. Zemiaky sa niekedy posypú s postrúhaným syrom. V našej verzii sme použili kúsky kuracieho mäsa so zeleninou s paradajkovou pastou a zemiaky sme ochutili bryndzou. Zemiakové pyré tak dostalo jemnú bryndzovú príchuť a kuracina s paradajkovou omáčkou chutila výborne. Pastiersky koláč  sme piekli v zapekacej mise a aj v malých miskách, v ktorých pastiersky koláč vyzeral ako chutné chrumkavé suflé.  

Sunday, February 19, 2017

Hemp body balm / Konopný telový balzam / Baume de corps au chanvre / Конопляный бальзам для тела


Preparation time : 60 min. / yield : 70 ml

We were looking for formulation of a natural healing balm that would not only be beneficial for varicose veins, but also for the body. Finally, we were inspired by a technological procedure of Dr. Axe where hemp oil is used as a main component.

Hemp seed oil is considered miraculous and contains an exceptional concentration of essential fatty acids, which make it so special. It was used in treating heart infraction, arthritis, cancer, and other common diseases with massive amounts of essential fatty acids. This oil is the only plant containing vitamin D, which is necessary for calcium absorption. It contains vitamin E in advantageous amounts, has anti-inflammatory properties not found in other oils. It is also a natural sunblock.


Further component is shea butter, containing vitamins, medicinal waxes, unsaturated fatty acids, and phytosterols. Beeswax is another skin-healing ingredient, which protects moisture in the skin. Among essential oils, we have used frankincense, which is not only anti-aging, but also wrinkle-fighting, and is a natural antiseptic and disinfectant. Lavender oil helps reduce bacterial inflammation and provides relaxing. Lemon oil another addition because of its powerful d-limonene content with anti-inflammatory properties.  Coconut oil has both antimicrobial and antifungal properties. It also gives a base for the essential oils not to evaporate, but rather seep into the skin.

Hľadali sme formuláciu na prírodný liečivý balzam, ktorý by bol prospešný nielen na kŕčové žily, ale aj na celé telo. Pri zostave prípravku sme sa inšpirovali technologickým postupom od Dr.Axe, kde sme ako hlavnú zložku použili konopný olej. 

Tento olej sa považuje za zázračný a obsahuje výnimočnú koncentráciu esenciálnych mastných kyselín, vďaka ktorým sa úspešne uplatnil v liečbe srdcového infarktu, artritíde, rakovine a ďalších chorobách. Rozpúšťa krvné zrazeniny a má omladzujúce a ozdravujúce vlastnosti na pokožku. Obsahuje aj vitamíny D a E, má neprekonané protizápalové vlastnosti, ktoré sa nenašli v ostatných olejoch a je prírodným ochranným faktorom pri opaľovaní. 

Po konopnom oleji ďalšou zložkou je bambucké maslo, ktoré obsahuje vitamíny, liečivé vosky, nenasýtené mastné kyseliny, fytosteroly. Včelí vosk je ďalšia liečivá zložka, ktorá prispeje k uchovávaniu vlhkosti pokožky. Jedným z esenciálnych olejov, ktoré sme tiež použili, bol kadidlový olej známy už z biblických čias svojimi účinkami nielen proti vráskam,  ale aj ako prírodné antiseptikum a dezinfekčný prostriedok. Medzi ďalšími olejmi bol levanduľový esenciálny olej, ktorý pomáha znížiť zápal spôsobený baktériami a zároveň poskytuje relaxačné účinky. Citrónový olej je perfektným doplnkom tohto balzamu pre jeho obsah d-limonénu, ktorý je tiež protizápalový . A nakoniec kokosový olej v balzame má antimikrobiálne a protiplesňové vlastnosti, čo poskytuje základ pre éterické oleje, ktoré sa neodparia, ale preniknú do pokožky. (Recept je nižšie)

Saturday, February 18, 2017

Baba ghanoush / Баба гануш

Servings : 6, calories per serving : 240
Preparation time: 10 min, Baking time : 45 min
See nutrition facts 

This traditional super healthy Middle Eastern spread is made from roasted eggplants, mixed with the sesame pasta - tahini, olive oil, and seasoned with various spices and herbs. In Arabic language, baba ghanoush means "pampered papa" or "coy daddy", which probably refers to its inventor. This appetizer or starter goes well with pita bread and cold fresh vegetable. Following a recipe of Jamie Olivier, this puree was served as a healthy and tasty dip with the red radish. In addition,  we have served it with Italian crunchy bread and olives.

Tento tradičný super zdravý dip zo Stredného Východu je pripravený z opečeného baklažánu, zmiešaného so sezamovou pastou - tahini, olivovým olejom a ochutený rôznym korením a bylinkami. V arabskom jazyku, baba ghanoush znamená "zhýčkaný papa" alebo "nesmelý ocko" čo sa pravdepodobne týka jeho vynálezcu. Toto predjedlo sa konzumuje obyčajne s pita chlebom a čerstvou zeleninou. Podľa Jamie Oliviera, toto pyré sa servírovalo ako zdravý a chutný dip s červenými reďkovkami a my sme ho podávali s talianskym chrumkavý pečivom s olivami.

Saturday, January 14, 2017

Moravian spicy cookies / Moravské sušienky s koreninami / Biscuits aux épices de Moravie / Моравианские пряные печенье

Number of cookies : 60 (depends on the shape), calories per cookie (7,6 g) : 30
Preparation time: 120 min, Baking time : 6 min 
See nutrition facts

These cookies are a classic spicy treat at Christmas season from North Carolina, brought to the U.S.A. by Moravian immigrants (living originally in the today´s Czech Republic). They have a reputation as the "World's Thinnest Cookies." Several American companies (such as Salem Baking, Mrs. Hanes' Moravian cookies) manufacture them with different flavors (fruits, chocolate, walnut, caramel, ice cream and other treats) using an original recipe that dates back to the 1700s. They taste like ginger bread, but are more exotic and stronger in the flavor since they use more spices and molasses providing cookies also with minerals and vitamins. We have made them for the Christmas using the dark molasses and applied a round fluted cutter with a Christmas tree in the center, as well as various cutters for stars, trees, animals. The crispy Moravian cookies should be as thin as possible going well with a cup of tea or coffee. 
Tieto cookies patria mezi klasické pikantné vianočné pochúťky zo Severnej Karolíny, ktoré priniesli do U.S.A. moravskí prisťahovalci (ktorí žili na území dnešnej Českej republiky). Sú známe ako najtenšie sušienky na svete. Niekoľko amerických spoločností (ako Salem Baking, Moravské cookies od pani Hanes) ich vyrába s rôznymi príchuťami (ovocím, čokoládou, vlašskými orechami, karamelom, zmrzlinou a inými maškrtami) s využitím pôvodnej receptúry, ktorá siaha až do 18. storočia. Chutia ako perník, ale majú exotickejšiu a výraznejšiu chuť, pretože používajú viac korenín a melasu, ktorá dodá cukrovinkám aj minerály a vitamíny. My sme ich pripravili pre Vianoce s použitím tmavej melasy a vykrajovali okrúhle vrúbkované koliečka s vianočným stromčekom v strede, rovnako ako rôzne tvary pre hviezdy, stromy, zvieratká. Chrumkavé moravské sušienky by mali byť čo najtenšie a hodia sa  dobre so šálkou kávy alebo čaju.

Sunday, January 1, 2017

Apple Caramel Cake / Jablková torta s karamelom / Gâteau aux pommes caramel / Яблочный пирог с карамелью


Servings : 10, calories for serving : 404
Preparation time: 60 min, Baking time : 45 min 
See nutrition facts

This exceptional and tasty Romanian cake we have found on the site Where is my spoon. It is made of whole apples flavoured with cinnamon, raisins and walnuts, poured with the caramel syrup. So, we have slightly changed the recipe; decreased calories, mainly cholesterol and added a flavour of Calvados to the syrup.  The cake was indeed special with large apples from our garden harvest, suitable for both fall and winter season.

Túto nezvyčajnú a chutnú tortu z Rumunska sme našli na stránke - Kde je moja lyžica/Where is my spoon. Pečie sa z celých jabĺk ochutených škoricou, hrozienkami a orechmi, poliatou karamelovým sirupom. Takže sme trochu recept zmenili; znížili kalórie, hlavne cholestero a pridali do karamelového sirupu chuť Kalvadosu. Koláč/torta bol naozaj výnimočný s veľkými jablkami z našej záhradnej úrody, vhodný ako pre jesennú tak pre zimnú sezónu. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates