email

Ads 468x60px

Friday, December 25, 2015

"Driving home for Christmas" cake / Torta "Cestujúc domov na Vianoce" / Le gâteau "Conduisant à la maison pour Noël"


Servings : 12, calories per serving : 490
Preparation time : 90 min, baking time : 30 min


This unique Christmas decoration idea from magazine Woman &Home captured our heart because it is right for those (as we are) traveling home for Christmas every year from faraway places. So, we modeled a car from the fondant carrying a Christmas tree and driving through a snowy landscape just as in the famous song Driving home for Christmas by Chris Rea (listen to this beautiful song !). Under the snowy cake layer are ambrosia layers reinforced by super algae agar-agar. Ambrosia is known from the Greek mythology as the food of Gods. Such a cake can be a surprise after the Christmas dinner for loved ones, who have been waiting for us throughout the year on Christmas Eve.

Táto jedinečná vianočná idea z magazínu Woman & Home nás chytila za srdce, pretože to je presne pre tých (ako my), ktorí cestujú domov na Vianoce každý rok z ďalekých miest. A tak sme vymodelovali auto z fondánu nesúce vianočný stromček a uháňajúce cez zasneženú krajinu, presne tak ako v slávnom songu Driving home for Christmas od Chris Rea (vypočujte si túto krásnu pieseň). Pod zasneženou tortovou vrstvou sú uložené  vrstvy torty z ambrózie spevnené super riasou agar-agar. Ambrózia z gréckej mytológie je potrava bohov. Takáto torta môže byť aj prekvapením pre blízkych, ktorí na nás čakali celý rok na sviatočnú Vianočnú večeru. (Pozri recept nižšie.)

Friday, December 18, 2015

Cauliflower crispy balls / Karfiolové guľky / Boulettes de chou-fleur

Servings : 35 / Calories per serving : 35
Preparation time : 60 min, baking time : 60 min

In a previous post, we mentioned the cauliflower as a superfood. According to Dr. Mecola, its best features include the high dose of vitamin C, K, B, and other elements.  Moreover, the cauliflower contains many phytonutrients that may contribute to the cancer prevention (prostate, ovarian and cervical cancer). Cauliflower can be served as a snack, combined with another vegetables, or added to soups and stews. The following recipe is for crunchy cauliflower balls made with Basmati rice, vegetables, and spices. It can also serve as a main dish with tomato dip. 
(Source : http://foodfacts.mercola.com/cauliflower.html)

V predchádzajúcom príspevku sme sa zmienili o karfiole ako o superpotravine. Podľa Dr. Mecolu medzi najlepšie vlastnosti karfiolu patrí vysoká denná dávka vitamínu C, K, B a iných prvkov. Okrem toho karfiol obsahuje veľa fytonutrientov, ktoré môžu pomôcť v prevencii rakoviny, hlavne rakoviny prostaty, vaječníkov a krčka maternice. Karfiol môžeme podávať ako snack,  kombinovať s ďalšou zeleninou, smažiť, alebo pridať do polievok a dusených pokrmov. Nasledujúci recept je pre chrumkavé farfiolové guľky pripravené spolu s ryžou Basmati, zeleninou a korením. Spolu s paradajkovým dipom môže poslúžiť aj ako hlavné jedlo (recept je nižšie).(Zdroj: http://foodfacts.mercola.com/cauliflower.html)

Friday, December 4, 2015

Healthy pumpkin-orange cupcakes / Zdravé tekvicovo-pomarančové cupcakes / Cupcakes à la citrouille et à l'orange

Servings : 12 , calories per serving : 280
Preparation time : 90 min. / baking time : 80 min.

Cupcakes are savoury tartlets decorated with cream, fruit, chocolate, or other ingredients. These beautiful and irresistible cakes could have a lot of fat, sugar, artificial additives, and colours. The following cupcake recipe from SweetLaab uses a reduced-fat mixture of mascarpone, low-fat cottage cheese (curd), and non-fat Greek yogurt. It´s coloured with orange Hokkaido pumpkin, overloaded with vitamin A, as well as with a fresh orange flavour. Garnishing with the low-fat orange caramel and orange star candies  may make this cupcake also good for Christmas fancy cakes.

Cupcakes sú malé tortičky ochutené a ozdobené krémom, ovocím, čokoládou, alebo inými prísadami. Tieto krásne a neodolateľné ozdoby obyčajne majú veľa tuku, cukrov, niekedy aj E-čok a umelých farbív. Nasledujúci recept zo SweetLaab používa krém so zníženým obsahom tuku s maskarpone zmiešaným  s nízkotučným  tvarohom a gréckym jogurtom. Je sfarbený prírodnými oranžovými farbami  z Hokkaido tekvice, ktorá obsahuje veľa vitamínu A a má sviežu príchuť z pomaranča. Ozdoba s pomarančovým nízkotučným karamelom a ozdobné hviezdičky z kandizovaného pomaranča môžu tento cupcake spraviť aj vianočným zákuskom (pozri nižšie recept). 

Monday, November 9, 2015

Apple Semolina Halva / Jablková krupicová Halva / Halva de semoule aux pommes


Servings : 16, calories per serving : 260
Preparation time : 30 min, baking time : 30 min

Halva is one of the oldest oriental desserts, which is made in several variations. It can be prepared also with various fruits or other flavours. The following recipe is to prepare the autumn Halva from semolina flavoured with apple, cinnamon, raisins, and nuts. Semolina is milled from durum wheat having a lower glycemic index and higher nutritional value, which provides a higher amount of gluten. Semolina is, therefore, not suitable for a gluten free-diet.
Halva je jednou z najstarších orientálnych dezertov, ktorý sa pripravuje v niekoľkých variáciách. Môže sa pripraviť aj s rôznym ovocím alebo s inými príchuťami. Nasledujúci recept je na prípravu jesennej halvy zo semoliny ochutenej jablkami, škoricou, hrozienkami a orieškami. Semolina je pšeničná krupica zomletá z tvrdozrnej pšenice, ktorá má nižší glykemický index a vyššiu nutričnú hodnotu, ktoré zabezpečuje vyššie množstvo lepku. Semolina preto nie je vhodná pre bezlepkovú diétu. 

Saturday, October 31, 2015

Dill-flavored pumpkin sauce / Kôprová tekvicová omáčka /Sauce à la citrouille aromatisée avec l'aneth

Servings : 4 / Calories per serving : 180
Preparation time : 50 min


This family recipe is another choice for cooking of the pumpkin autumn harvest. The creamy sauce flavored with the dill, which adds a unique anise-like taste and fresh grassy aroma to the pumpkin, is right for the fall dinner served with meat and dumplings.

Tento rodinný recept je ďalšou možnosťou ako spracovať tekvicovú jesennú úrodu. Krémová omáčka ochutená kôprom, ktorý dodáva tekvici anízu podobnú chuť a  arómu sviežej trávy, sa hodí k jesennému obedu doplňujúc mäsovou prílohou s knedľami.  

Wednesday, September 30, 2015

Fitness Mint Nanaimo Bars / Fitness Nanaimo mätové rezy

Servings : 24, calories per serving : 180
Preparation time : 60 min, baking time : 0 min
See nutrition facts

Nanaimo bars, no baked triple-layer dessert from Canada is named after the west coast city of Nanaimo, in British Columbia. It is popular across the North America and several varieties are known. In this fitness variation from our lab, the original ingredient, butter in the filling, was replaced with the mascarpone cheese and Greek plain fat-free yogurt, or partially with amazing coconut cold-pressed oil. The original custard powder was boiled into a thick pudding, and two cups of icing sugar in the original filling were reduced. Finally, mint leaves from our garden flavored the dessert with the fresh semi-sweet aroma (see the recipe below).

Nanaimo rezy, nepečený trojvrstvový dezert z Kanady je pomenovaný po meste na západnom pobreží, Nanaimo, v Britskej Kolumbii. Je populárny v celej Severnej Amerike a známe sú aj jeho variácie. V tejto fitness variácii z nášho labáku, pôvodné maslo v plnke sa nahradilo smotanovým mascarpone a s gréckym bielym jogurtom bez tuku, alebo čiastočne so zdravým za studena lisovaným kokosovým olejom. Z pôvodného pudingového prášku sa uvaril hustý puding, a dve šálky práškového cukru v pôvodnej plnke boli zredukované. A konečne, mätové listy z našej záhrady dali dezertu čerstvú polo-sladkú príchuť (pozri recept nižšie).

Saturday, September 26, 2015

Millet soufflé with plums / Pšenový nákyp so slivkami / Soufflé au millet avec prunes

Servings : 8, calories per serving : 400
Preparation time : 30 min, baking time : 60 min
See nutrition facts by Yummly

Millet, among the cereals, has long been consumed, but modern kitchen pushed it out of our eating habits. It is a real treasure with higher nutritional value. Similarly, buckwheat containing a high content of flavonoid rutin required for stronger vessels, is a healthy grain. Both cereals are free of gluten and are, therefore, suitable for celiac diet. In this recipe, we were inspired by the soufflé with autumn fruits from a professional confectioner, Pavlína Berzsiová.

Pšeno patrí k obilninám, ktoré sa konzumovalo už oddávna, avšak moderná kuchyňa ho vytlačila z našich stravovacích návykov. Je to skutočný poklad s vysokou výživovou hodnotou. Podobne aj pohánka, ktorá obsahuje vysoký obsah flavonoidu rutínu potrebného pre pevné cievy, je zdravou surovinou. Obe obilniny neobsahujú lepok, a teda sú vhodné pre celiakovú diétu. V tomto recepte som sa inšpirovala nákypom s jesenným ovocím od profesionálnej cukrárky Pavlíny Berzsiovej. 

Thursday, September 24, 2015

Chicken steak with patty pan squash and Carlsbad dumplings / Kuracia sviečková s patizónom a karlovarskou knedľou / Steak de poulet avec pâtisson et boulettes Carlsbad

Servings : 4, calories per serving : 870
Preparation time : 60 min, cooking time : 60 min


Classic beef sirloin is a popular meal that can be served with the vegetable cream sauce and dumplings of white flour. We have made it healthier and prepared a sauce from our patty pan squash harvest with milk. Moreover, we made Carlsbad dumplings of graham rolls, and chicken breast slices replaced the beef. On top of it, fresh parsley and canned sweet-sour red currants, also from our garden, garnished the plate. Such food in a healthier way not only competes with the classic recipe, but also offers a colorful garden flavor to saturate the eyes (see the recipe below).

Klasická sviečková z kvalitného hovädzieho mäsa je populárne jedlo, ktoré sa môže podávať so zeleninovou smotanovou omáčkou a knedľami z bielej múky. Tento chutný recept sme ozdravili, omáčku sme pripravili z našej úrody patizónov s mliekom, a spravili sme karlovarské knedle z grahamových rožkov. Namiesto hovädziny sme použili plátky z kuracích pŕs a ozdobili čerstvou petržlenovou vňaťou so zaváranými sladko-kyslými červenými ríbezľami.  Takéto jedlo v zdravšej forme môže nielen konkurovať klasickému receptu, ale aj ponúknuť farebnú príchuť záhrady pre nasýtenie očí (pozri si recept nižšie).

Sunday, September 20, 2015

How to make decorative apple roses / Ako spraviť ozdobné jablkové ružičky / Comment faire les roses décoratives de pommes


Such nice roses are made quickly and easily, and are nice decorations for cakes or other sweets.

Takéto pekné ružičky sa robia jednoducho a rýchlo a sú peknou ozdobou na tortách, alebo iných sladkostiach.

Saturday, September 19, 2015

Non-baked apple caramel cake / Nepečená jablková karamelová torta / Gâteau aux pommes et au caramel

Servings : 12 / calories per serving : 411
Preparation time : 120 min.

This fresh non-baked cake from our lab is made of two apple layers flavored with caramel. Seaweed agar-agar solidifies the cake, provides a lot of minerals, and helps the body to get rid of toxins. Dark chocolate and apple roses make the cake irresistible, the apple brandy gives it an autumn flavor.

Táto svieža nepečená torta je spravená v dvoch vrstvách z jesenných jabĺk zo záhrady, ochutená karamelom a spevnená so želé z riasy agar-agar, ktorý dodá torte veľa minerálov a schopnosti zbaviť tela toxínov. Tmavá čokoláda a jablkové ružičky tortu spravia neodolateľnú a jablkové brandy jej dodá jesennú príchuť.  

Saturday, September 12, 2015

Sushi with Natto / Sushi s Nattom

Servings : 24, calories per serving : 64
preparation time : 30 min., cooking time : 30 min.

These sushi rolls are made from smoked salmon, avocado, and Japanese super food - Natto. They can be prepared easy, fast, and are rich in minerals due to the algae, and in omega-3 fatty acids found in avocado and salmon. Important is Natto, which is a source of both vitamin K2 and nattokinase, which dissolves blood clots, and is, thus, a natural prevention of heart attack and stroke (see more details).

Tieto sushi rolky sú pripravené z údeného lososa, avokáda a japonskej superpotraviny Natto. Pripravia sa rýchlo a vďaka riasam sú bohaté na minerály, avokádo s lososom sú zdrojom omega-3 mastných kyselín a Natto zabezpečí vitamín K2 a nattokinázu, ktorá rozpúšťa krvné zrazeniny  a teda je prírodnou prevenciou pred infarktom myokardu a mozgovej príhode(pozri viac informácií).

Thursday, September 10, 2015

Fried patty pan squash with the herb dip / Vyprážaný patizón s bylinkovou omáčkou / Pâtisson frit avec la sauce aux herbes

Servings : 4 / calories per servings : 984
Preparation time : 60 min, cooking time : 60 min

If the garden harvest contains a lot of patty pan squash  and you cannot find a suitable recipe, the simplest is to fry the patty pan. Frying is not the healthiest procedure, but if temperature tolerance is properly kept, fried patty pan with healthy herb dip is indeed delicacy.

Ak sa v záhrade urodí veľa patizónov a neviete nájsť vhodný recept, najjednoduchšie je spraviť vyprážaný patizón. Vyprážanie nepatrí medzi najzdravšie úpravy, ale ak sa dodržia teplotné limity a vhodné suroviny, tak takýto patizón s bylinkovým dipom je zdravou lahôdkou . 

Wednesday, September 2, 2015

Aromatic Pattypan Squash Pie / Patizónový aromatický koláč / Tarte aromatique aux pâtissons


Servings : 12, calories per serving : 205
Preparation time : 60 min, baking time : 60 min
See nutrition facts

This pie is made similarly as the American pumpkin pie, just pumpkin is replaced with pattypan squash picked up in our garden. For those preferring the fitness style, the whole milk with fat-free Greek yogurt replace heavy cream used in the classic recipe. The taste is light, slightly sweet and flavoured with aromatic spices. 

Tento koláč sa pripravuje obdobne ako americký tekvicový koláč, len tekvica je nahradená patizónom odtrhnutým priamo  v našej záhrade. Pre tých, ktorí dávajú prednosť fitnes štýlu, plnotučné mlieko s gréckym jogurtom bez tuku nahradilo smotanu na šľahanie v klasickom recepte. Koláč je ľahký, mierne sladký, ochutený aromatickým  korením.

Saturday, August 29, 2015

Chicken teriyaki / Kuracie teriyaki / Poulet teriyaki

Servings : 4 / calories per serving : 880
Preparation time 45 min., baking 60 min

This recipe using the Japanese sauce – sour-sweet teriyaki resembles the similar one, which I have made with tofu. In this recipe, I have just replaced tofu with the chicken and vegetable with the fruit – pineapple that fits well for the summer light diner.

Tento recept s japonskou omáčku - sladkokyslou teriyaki je podobný tofu teriyaki, ktorú som nedávno pripravila.  V tomto recepte som nahradila tofu s kuracím mäsom a zeleninou s ovocím - ananásom, ktorý sa hodí aj pre letnú ľahkú večeru.

Friday, August 28, 2015

STYLING - Coffee in the nature corner / Káva v prírodnom kútiku / Café dans le coin de la nature

Make a nature corner at home for afternoon coffee / 
Spravte si domáci prírodný kútik pre poobedňajšiu kávu

Make easily a green corner with rustic accessories at your home. You only need an old wooden bench, which you can find in the grandparents house in the countryside. Then, procure grass-like houseplants in pots, and on the wall above them, place a natural souvenir that reminds nice experience during exotic holiday. Place it in a porch, entrance hall or light corridor corner. Here's how:

Zelený kútik s rustikálnym doplnkom si môžete doma spraviť ľahko. Stačí ak nájdete u starých rodičov na vidieku starú drevenú lavičku, máte alebo zaobstaráte si trávovité izbové rastliny v črepníku a na stenu nad ne zavesíte prírodný suvenír, ktorý pripomína pekné zážitky z exotickej dovolenky. Umiestnite ho do verandy, vstupnej haly, alebo svetelného kúta chodby. Tu je návod :

Sunday, August 16, 2015

Fitness plum dumplings / Fitnes slivkové knedličky / Fitness boulettes aux prunes


Servings : 25 / calories per serving : 96
Preparation time : 60 min, cooking time : 20 min
See nutrition facts by Caloriecount

Plum dumplings have been made since long ago and this recipe for dough comes from Slovakia-Moravian border,  by Pavlina Berzsiova. An advantage of this recipe is forming the balls with hands, not to roll out laboriously the dough on the board. Dumplings are served with poppy and for fitness lovers, they can be sprinkled with white bio cane sugar, and poured over with bio extra virgin sunflower oil mixed with hot water, instead of melted butter.

Slivkové knedličky sa robia už oddávna a tento recept na cesto zo slovensko-moravského pomedzia som vyskúšala podľa Pavlíny Berzsiovej. Výhodou tohto receptu je, že zemiakové cesto sa nemusí prácne rozvaľkať na doske, ale stačí ho vytvarovať rukami a s pomocou múky vymodelovať gule. Knedličky sa môžu podávať s makom a pre milovníkov  fitnes receptov,  namiesto klasického cukru sa tieto knedličky posypú bielym trstinovým bio cukrom a namiesto roztopeného masla sa polejú slnečnicovým bio panenským olejom zmiešaným s horúcou vodou. 

Saturday, August 15, 2015

Patty pan squash strudel / Patizónová štrúdľa / Strudel au pâtisson

Servings : 20 pieces of 2 strudels/ calories per serving : 126
Preparation time : 60 min, baking time 60 min
See nutrition facts by Caloriecount


The recipes for patty pan squash do not appear as often as for the other vegetables, so after some search, I have discovered this summer recipe in the vegetable cookbook. It gives one way how to process patty pan squash to the strudel made from fragile puff pastry. Such a home-made pastry without preservatives contains butter and differs from a stronger, water-puff pastry, which has been used in previous recipes.

Recepty na patizóny sa neobjavujú tak často ako pre inú zeleninu, a tak po dlhšom hľadaní som objavila tento letný recept  v Zeleninovej kuchárke. V záhrade sa urodilo veľa patizónov a toto je jeden zo spôsobov, ako ich spracovať na štrúdľu z krehkého lístkového cesta. Na takéto domáce krehké lístkové cesto bez konzervantov sa použije maslo a odlišuje sa od pevnejšieho vodového lístkového cesta, ktoré sa použilo v predchádzajúcich receptoch s použitím rastlinného oleja.  

Vegetable curry Olymp / Zeleninové karí Olymp / Curry de légumes Olymp

Servings : 4, calories per serving : 297
Time for preparation : 10 min, cooking time : 20 min
See nutrition fact by Caloriecount

This tasty and quick seasonal recipe is from a Hungarian colleague. When we did brush it up after many years in order to harness the garden harvest, we were pleasantly surprised by what a simple and delicious recipe. The most prominent component is very healthy curry containing curcuma that flavours vegetable. It becomes thus savoury and full-bodied, which, along with side dish such as potatoes or crunchy toasts may serve as a major, but light summer meal.

Tento  chutný a rýchly sezónny recept je od známej z Maďarska. Keď sme ho po mnohých rokoch oprášili, aby sme zužitkovali záhradnú úrodu, boli sme milo prekvapení, aký je jednoduchý a výborný. Najvýraznejšou zložkou je veľmi zdravé karí, ktoré obsahuje kurkumu, dodávajúce zelenine pikantnú a plnú chuť, ktorá spolu s prílohou môže poslúžiť ako hlavné, ale ľahké letné jedlo. 

Monday, August 10, 2015

Zucchini squares / Cuketové štvorce / Carrés de courgettes

Servings : 20 / calories per serving : 110 
Time for preparation : 15 min, cooking time : 60 min
See nutrition facts by Yummly

This simple recipe inspired me at Láďa Hruška site, where I have changed some ingredients. The recipe replaces baking zucchini in the oven instead of traditional frying zucchini in the frying pan. As a healthier alternative, I used spelt flour and unrefined olive oil.

Tento jednoduchý recept ma inšpiroval na stránke Láďu Hrušky, kde som zamenila niektoré suroviny. Recept nahrádza klasické vyprážanie cukety na pekáči v rúre, namiesto fritovacieho hrnca. Pre zdravšiu alternatívu som použila špaldovú múku a olivový olej.  

Sunday, August 9, 2015

Zucchini cake / Cukinová torta / Gâteau aux courgettes

Servings : 12 / calories per serving (106 g) : 247 
Time for preparation : 30 min, cooking time : 60 min


If wandering what to do with the rich zucchini harvest in the garden, here is a simple recipe for zucchini fitness cake flavoured with yogurt and Matcha green tea. This powerful antioxidant gives the corpus a light greenish color. An increased amount of courgettes make corpus creamy, but also light and fluffy. This recipe from our sweet laboratory not only freshens up on hot days, but also provides a healthy snack.

Ak mate veľkú úrodu cukín v záhrade a neviete čo s nimi, tu je recept na cukinovú  jednoduchú fitnes tortu s použitím  jogurtu a zeleného čaju Matcha, silného antioxidantu, na dofarbenie korpusu. Zvýšené množstvo cukiet  spravia korpus krémovitým, ale zato ľahkým a nadýchaným.  Recept na tortu sme vyvinli v našom sladkom labáku aby nás nielen osviežila v horúcich dňoch, ale aj bola zdravou pochúťkou.

Saturday, August 8, 2015

Unbaked gooseberry tart / Nepečená egrešová torta / Gâteau aux groseilles

Servings : 12 / calories per serving (164 g) : 375
Preparation time : 60 min, waiting time 3 h

Here's one inspiration for how to use gooseberries from the garden, fresh and straight picked up from bush. It may not be a lot of them, just enough for one good unbaked tart. The technology used preserves all vitamins of the fruit in a jelly from super healthy red seaweed agar-agar, which helps clean the body of accumulated toxins. Texture of the cake is shaped also by Chia seeds, a rich source of omega-3 fatty acids. This recipe is from our sweet laboratory (the recipe is below).

Tu je jedna inšpirácia ako využiť egreše zo záhrady, čerstvé a priamo naoberané z kríčka. Nemusí byť ich veľa, tak akurát pre jednu zdravú nepečenú tortičku, kde sú zachované všetky vitamíny z ovocia v želatíne zo super zdravej červenej riasy agar-agar, ktorá napomáha vyčistiť organizmus od nazbieraných toxínov. Textúru torty dotvárajú aj primiešané Chia semienka, ktoré sú bohatým zdrojom omega 3 mastných kyselín.  Tento recept je vyvinutý priamo v našom sladkom labáku (pozri nižšie recept).

Monday, July 27, 2015

Several home-made healthy ice-creams / Niekoľko domácich zdravých zmrzlín / Plusieures crèmes glacées saines

Matcha ice-cream garnished with pistachio chocolate/ 
Zmrzlina zo zeleného čaju zdobená pistáciovou čokoládou
Calories per serving : 535

These ice-creams have a common basis of Greek yogurt and various flavours of the fresh summer garden. The first, Matcha green tea ice-cream is garnished with pistachio chocolate; the second, mint ice-cream contains  pieces of dark chocolate; another, black-currant ice-cream has raspberries garnish; and the last, peach ice-cream has a flavour of the Orient. These ice-creams are readily made in a few minutes and refresh perfectly during the hot summer (see recipes below). 


Tieto zmrzliny majú spoločný základ z gréckeho jogurtu a rôznych čerstvých príchutí letnej záhrady. Prvá zmrzlina zo zeleného čaju Matcha je ozdobená pistáciovou čokoládou, druhá mätová s kúskami z horkej čokolády, ďalšia z čiernych ríbezlí je ozdobená malinami a posledná broskyňová má príchuť orientu. Tieto zmrzliny sa jednoducho pripravia za niekoľko minút a perfektne osviežia počas horúceho leta (recepty sú nižšie).

Sunday, July 19, 2015

Cherry custard tart from spelt flour / Čerešňová krémová torta zo špaldovej múky / Tarte d'épeautre aux cerises

Servings : 12, calories per serving : 517
Preparation time : 60 min, see nutrition facts 

This tart made from cherries from the garden and healthy Italian fine spelt bio flour  - Farina di farro - was developed  in our sweet laboratory. Spelt has been used since Biblical times, and much differs from wheat flour with its genetic and nutritional profile. Unlike wheat, spelt remained intact from agribusiness, hybridisation, and genetic modification. Moreover, vital substances of the spelt are in the core of grains, which in wheat are removed during the milling. The beauty of spelt is in its ability to make light, highly nutritious dough with an appealing nutty flavour. Although spelt contains gluten, this has a different structure than modern wheat. It is more brittle, more soluble in water, which makes it easy to digest (see the recipe below). 

Táto torta z čerešní  zo záhrady a zdravej talianskej špaldovej hladkej bio múky – Farina bio di farro – bola vyvinutá v našom sladkom laboratóriu. Špaldová múka sa používa už od biblických čias a výrazne sa odlišuje  od pšeničnej múky svojim genetickým a nutričným profilom.  Na rozdiel od pšenice, špalda zostala nedotknutá agrobiznisom, krížením, hybridizáciou a genetickou modifikáciou . Navyše, vitálne látky sa v špalde nachádzajú vo vnútornom jadre zrna, ktoré sú v pšenici odstránené pri mletí. Skutočná krása špaldy je v jej schopnosti spraviť ľahké, vysoko výživné cesto s príťažlivou orechovou príchuťou. Hoci špalda obsahuje lepok, ten je odlišnej štruktúry než v modernej pšenici. Je viac krehký, viac rozpustný vo vode, čo uľahčuje jeho stráviteľnosť (viď recept nižšie).

Sunday, July 12, 2015

Unbaked black currant tart / Nepečená torta z čiernych ríbezlí / Tarte aux cassis

Servings : 12, calories per serving : 427
Preparation time : 60 min, waiting time : 2-3 h

This summer dessert is a sweet-sour currant jelly made from algae agar agar (see more information) flavoured with white chocolate and cream of yogurt, curd, and mascarpone. It´s good to serve it chilled with coffee as refreshment. Unbaked procedure maintains all the rich content and health effect of black currants in the dessert. Black currants are among the healthiest fruits for their powerful content of vitamin C, which at 100 g represents three times the recommended daily intake, and therefore, their anti-oxidative potential belongs to the highest among fruits. Along with a high level of anthocyanins, which are flavonoid phytochemicals, black currants help protect the body against cardiovascular, skin, and malignant diseases, inflammation, aging, strengthen vision, immunity, and are a good source of energy.
High content of black currants in the jelly, which was designed in our sweet laboratory initially for their rich natural purplish color, multiply both palatability and nutrient content.  Alternatively, adding the whipping cream or creamy mascarpone  into black currants jelly could increase rich taste of the tart (see the recipe below) .

Tento letný dezert je sladkokyslé ríbezľové želé pripravené zo superiasy agar agar (pozri viac informácií) ochutené bielou čokoládou a krémom z jogurtu, tvarohu a maskarpone. Podáva sa chladené ako  osvieženie ku káve.  Bohatý obsah a zdravotný účinok čiernych ríbezlí v tomto nepečenom dezerte je zachovaný. Čierne ríbezle patria k najzdravšiemu ovociu pre ich vysoký obsah vitamínu C, ktorý v 100 g predstavuje trojnásobok doporučenej dennej dávky a ich antioxidačný potenciál má jednu z najvyšších hodnôt. Toto ovocie obsahuje tiež vysoký obsah antokyanínov, flavonoidných fytochemikálií. Pre tieto nutričné hodnoty, čierne ríbezle prispievajú k ochrane organizmu pred kardiovaskulárnymi, kožnými a zhubnými ochoreniami, zápalmi, starnutím, posilňujú  zrak, imunitu a sú zdrojom energie.
Vysoký obsah čiernych ríbezlí v tomto želé, navrhnutom v našom sladkom laboratóriu spočiatku hlavne pre jeho sýte prírodné bordovo fialkovasté sfarbenie, svojim dizajnom a technológiou nielen znásobuje svoju chutnosť, ale aj množstvo výživných látok. Zvýšenie plnosti lahodnej chute sa môže získať aj primiešaním smotany alebo smotanového mascarpone  do želé (viď recept nižšie).

Sunday, July 5, 2015

Minty chocolate unbaked tart / Mätovo čokoládová nepečená torta / Tarte sans cuisson au chocolat à la menthe

Servings : 8 / Calories per serving : 342
Time for preparation : 60 min, waiting time : 4 h

This delicacy is richly flavoured with mint, right from our garden. It's the unbaked tart retaining all the natural components, which could be otherwise destroyed by baking. It's ready for summer and healthy refreshment, with no overload of grease. Fat is only in mascarpone, a fine Italian creamy cheese, which gives the cake a zest and palatability. This mint-shaded and -flavoured dessert is served chilled, poured with dark chocolate and mint cream, additionally flavoured with a lime that multiplies its freshness. (See recipe below.)

Táto pochúťka je bohato ochutená pravou mätou z našej záhrady. Je to nepečená tortička, v ktorej sú zachované všetky prírodné zložky z mäty a iných surovín, ktoré by sa pečením zničili. Tento zákusok je pripravený pre letné posedenie a zdravé osvieženie, bez záťaže tukom. Tuk obsahuje len maskarpone, krémovitý smotanový syr, ktorý však jemne dodáva torte jej chutnosť. Dezert sfarbený a aromatizovaný  mätou sa podáva chladený a obliaty tmavou čokoládou s mätovým krémom, naviac ochutený limetkou, ktorá jej sviežosť znásobuje. (Viď recept nižšie.)

Friday, June 26, 2015

Vanilla Coffee Jelly / Želé káva s vanilkou / Gelée au café à la vanille

Servings : 15, calories per a serving : 37
Time for preparation : 30 min.

Agar agar is a jellylike substance from red algae discovered in 1650, in Japan. Finding out its amazing  properties as well as inspired by runawayrice.com, I have made a tasty dessert for coffee addicts. As I love French vanilla coffee, the following recipe is to make coffee and cream jelly. It is refreshing, mellow, cold, and healthy, flavoured with vanilla and chocolate, excellent for a hot summer party. See the recipe below.

Agar agar je gélovitá hmota z červenej riasy objavená v roku 1650, v Japonsku. Zistiac jeho úžasné vlastnosti, rovnako ako inšpirovaná runawayrice.com, spravila som chutný dezert pre tých, ktorí sú závislí na káve. Keďže mám rada kávu s arómou francúzskej vanilky, nasledujúci recept je pre kávu so smotanovým krémom v želé. Tento dezert je osviežujúci, lahodný, chladný, zdravý, ochutený vanilkou, čokoládou, vynikajúci pre horúce letné párty. Viď nižšie recept.

Friday, June 19, 2015

Key Lime Bars / Limetkové rezy

Servings : 25 / Calories per serving : 163
Preparation time : 60 min
Baking time : 50 min

This retro, low fat recipe comes from Eating Light Journal, which originally followed recipes of New American Cooking. The lime bars taste as shortcakes of sour – sweet and fresh aroma, good for the summer coffee time. They contain a lot of fresh squeezed lime juice and an increased number of egg yolks (and cholesterol), which, however, make the cake richer and tasteful.

Tento retro recept s nízkym obsahom tuku pochádza zo žurnálu Eating Light, ktorý pôvodne nasledoval recepty z New American Cooking. Limetkové rezy chutia ako kyslo - sladké biskvity sviežej arómy, výborné pre letné posedenie pri voňajúcej káve. Obsahujú veľa čerstvo vylisovanej limetkovej šťavy a zvýšený počet žĺtok (a cholesterolu), ktoré však robia rezy plnšie a chutnejšie.

Monday, June 15, 2015

Breakfast with Natto Superfood / Raňajky s Natto superpotravinou / Petit-déjeuner avec superaliment Natto


Natto is a traditional Japanese dish prepared by fermentation of soybean pods by the probiotic bacterium Bacillus subtilis. It is consumed safely over 1,000 years and contributes to the longevity that Japan has the highest in the world. Unlike other soy products that can be genetically modified, Natto is extremely healthy due to the fermentation process producing the substances that contribute to strong teeth, bones, protect against heart disease, cancer, and other chronic conditions. All this thanks mostly to Vitamin K2, which Natto contains at a high level, up to 1103 mcg per 100 g.

Natto can be consumed with eggs, spring onion, avocado, spaghetti, Sushi, and in other Asian recipes. According to experts, a daily intake for healthy human can be only a teaspoon of Natto (100 mcg K2). If you've never eaten Natto, it is necessary to get used to it, because it has a special aroma and contains mucilage that not everyone knows to tolerate. It is inexpensive and available in natural shops. In the Czech Republic and Slovakia, Sunfood Company provides Natto at a good price. (Continuation below).

Natto je tradičný japonský pokrm pripravený fermentáciou sójových strukov pomocou probiotickej baktérie Bacillus subtilis.  Konzumuje sa bezpečne cez 1000 rokov a prispieva k dlhovekosti, ktorú Japonsko má najvyššiu na svete. Na rozdiel od iných sójových výrobkov, ktoré môžu byť geneticky modifikované, Natto je výnimočne zdravé pretože fermentáciou vznikajú látky, ktoré môžu prispieť k pevným zubom, kostiam, chrániť pred chorobami srdca, rakoviny a inými chronickými onemocneniami. Toto všetko vďaka hlavne nenápadnému vitamínu K2, ktorý Natto obsahuje vo vysokých množstvách, až 1103 mcg na 100 g Natto.   

Natto sa môže konzumovať s vajíčkom, mladou cibuľkou, avokádom, špagetami, sushi a podľa iných ázijských receptov. Podľa odborníkov, pre zdravého človeka denný postačujúci príjem môže predstavovať len lyžička Natto (100 mcg K2) . Ak ste nikdy nejedli Natto, tak je potrebné si naň zvyknúť, pretože má špeciálnu vôňu a obsahuje slizovité látky, ktoré nie každý vie tolerovať. Je finančne nenáročné a dostať ho hlavne v naturálnych obchodoch. V Čechách a na Slovensku je možné si ho zadovážiť od firmy Sunfood. (Pokračovanie nižšie).

Sunday, June 7, 2015

Gratin cauliflower purée / Gratinované karfiolové pyré / Gratin de chou-fleur purée

Servings : 2 / calories per serving : 516

Despite that I prefer the dishes containing less animal fat, this gratin cauliflower I made with bacon for several reasons. Fried bacon adds an irresistible flavour to a little savourless, but very healthy cauliflower purée (see information). Moreover, it contains the certain fat-soluble vitamins that are found less in vegetable oils. I was also inspired by recipes from kirbiecravings.com.

Napriek tomu, že obľubujem jedlá s nižším obsahom živočíšneho tuku, tento gratinovaný (zapečený) karfiol som spravila so slaninou z niekoľkých dôvodov. Opražená slaninka dodá trochu fádnemu, ale zato veľmi zdravému karfiolovému pyré (pozri informáciu) neodolateľnú príchuť a navyše obsahuje určité v tukoch rozpustné vitamíny, ktoré sa menej vyskytujú v rastlinných tukoch. Inšpirovala som sa receptami zo stránky kirbiecravings.com.

Saturday, June 6, 2015

Daisy syrup and honey with cocktail / Sedmokráskový sirup a med s kokteilom/ Sirop et miel de pâquerettes avec cocktailDaisy (Bellis perennis) from Latin means "everlasting pretty". It blooms from February or March to October, sometimes until December. The most active compounds in the plant are in the spring. In the Middle Ages, this plant belonged to the universal medicine. It has anti-inflammatory effect, tea from the flowers is used for phlegm in the respiratory tract as a mild astringent and expectorant, externally as an anti-fungal  infusion. Fresh leaves are used  externally for wound healing. Daisies are appropriate as vitamin supplements. They are also used in culinary for salads, sauces, soups, soft drinks and other goodies (source: D. Lánska, Plané rostliny v kuchyni, en.wikipedia.org). The following recipe is to make syrup - honey suitable to mix with tea or to make own summer cocktails and drinks.

Sedmokráska chudobka  (Bellis perennis) z latinského prekladu znamená "stále krásna". Kvitne od februára alebo marca do októbra, niekedy až do decembra. Najviac účinných látok obsahuje na jar. V stredoveku patrila medzi univerzálne lieky.  Pôsobí protizápalovo, čaj z kvetov sa používa pri zahlienení dýchacích ciest ako mierne adstringens a expectorans, nálev vonkajšie proti plesniam. Čerstvé listy sa používajú vonkajšie aj na hojenie rán. Sedmokrásky sú vhodným vitamínovým suplementom. Používajú sa aj v kulinárstve na prípravu šalátov, omáčok, polievok, limonád a iných dobrôt (zdroj: D. Lánska, Plané rostliny v kuchyni; en.wikipedia.org). Nasledujúci recept je na prípravu sirupu – medu, ktorý pridávame do čajov, alebo pripravujeme vlastné letné kokteily a drinky.
Friday, May 29, 2015

Blueberry Matcha Tiramisu / Čučoriedkové tiramisu s Matcha / Tiramisu aux bleuets et MatchaServings : 8, calories per serving : 137

This tiramisu dessert made from Matcha and blueberries has an unbeatable antioxidant power. I have mentioned Matcha in my previous recipe as finely ground green tea, which antioxidant potential is several times greater than in blueberries. So, this luscious, fitness, quick, and unbaked dessert can help protect the body and mind.

Táto tiramisová tortička vyrobená z Matcha a čučoriedok má bezkonkurenčnú antioxidačnú silu. Spomenula som Matchu v mojom predchádzajúcom recepte, ako jemne mletý zelený čaj, ktorého antioxidačný potenciál je niekoľkonásobne vyšší než v čučoriedkach. Tak, tento sladký, fitnes, rýchly a nepečený dezert bude chrániť vaše telo a myseľ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates