email

Ads 468x60px

Friday, December 25, 2015

"Driving home for Christmas" cake / Torta "Cestujúc domov na Vianoce" / Le gâteau "Conduisant à la maison pour Noël"


Servings : 12, calories per serving : 490
Preparation time : 90 min, baking time : 30 min


This unique Christmas decoration idea from magazine Woman &Home captured our heart because it is right for those (as we are) traveling home for Christmas every year from faraway places. So, we modeled a car from the fondant carrying a Christmas tree and driving through a snowy landscape just as in the famous song Driving home for Christmas by Chris Rea (listen to this beautiful song !). Under the snowy cake layer are ambrosia layers reinforced by super algae agar-agar. Ambrosia is known from the Greek mythology as the food of Gods. Such a cake can be a surprise after the Christmas dinner for loved ones, who have been waiting for us throughout the year on Christmas Eve.

Táto jedinečná vianočná idea z magazínu Woman & Home nás chytila za srdce, pretože to je presne pre tých (ako my), ktorí cestujú domov na Vianoce každý rok z ďalekých miest. A tak sme vymodelovali auto z fondánu nesúce vianočný stromček a uháňajúce cez zasneženú krajinu, presne tak ako v slávnom songu Driving home for Christmas od Chris Rea (vypočujte si túto krásnu pieseň). Pod zasneženou tortovou vrstvou sú uložené  vrstvy torty z ambrózie spevnené super riasou agar-agar. Ambrózia z gréckej mytológie je potrava bohov. Takáto torta môže byť aj prekvapením pre blízkych, ktorí na nás čakali celý rok na sviatočnú Vianočnú večeru. (Pozri recept nižšie.)

Ingredients :

Corpus :
90 ml olive oil
3/4 cup white sugar
1 egg
1.5 cup all-purpose flour
1 tsp baking soda
1 cup whole milk
2 tbsp orange zest (from 1 orange)
½ cup orange marmalade or similar (we used the home-made orange-pumpkin marmalade)

Ambrosia layer :
1 large pineapple, juice (around 300 ml)
4 oranges, juice (around 300 ml)
2 tbsp lemon juice
8-10  g agar-agar dissolved in 200 ml water
2 tbsp white cane sugar if necessary

Cream layer :
250 ml cream 33 %
4 tbsp cane sugar, or to taste
3 tbsp orange, cut into small pieces
3 tbsp pineapple, cut into small pieces
30 – 50 ml orange liqueur, optional  (Cointreau or another)
8-10 g agar-agar (in 200 ml water)

Cover layer :
250 g mascarpone
250 g smooth curd, 0.5 % fat (cottage cheese)
5 tbsp white cane sugar (or to taste)

Garnish :
1 cup ground coconut to sprinkle over cake
200 g fondant (Dr. Oetker)
4 color tubes (red, white, green, yellow, Dr. Oetker)
2 pills active carbon
Silver and golden pearls from Dr. Oetker
1 salt stick
A mold for a small car
A Christmas tree cutter

Method :


Corpus :
1. Mix oil with sugar
2. Stir in egg yolks
3. Add milk
4. Stir in dry sifted ingredients
5. Whisk the egg whites and slowly stir in rigid foam
6. Divide into halves and pour into 2 greased and floured spring forms  (about 23 cm - 9 inches in diameter)
7. Insert into the pre-heated oven at 180 °C and bake for 25-30 minutes or until golden, do not open the oven during this time otherwise the dough will not rise

Ambrosia/cream layer :
1. Soak agar-agar in water for 10 min, then boil it on the medium heat for few minutes, set aside
2. Pour agar-agar stirring into the mixed fruit juice, let it cool a little, but not let it harden
3. Spread the marmalade on the first corpus then pour the agar-agar fruit mixture on the first corpus in the spring form, let it solidify in the fridge
4. Place small pieces of fruits on the solid ambrosia layer
5. Whip the cream, add sugar and mix in agar-agar that previously boiled and little cooled
6. Pour the cream mixture on fruit pieces on the ambrosia layer in the spring form and let solidify in the fridge

Cover :
1. Spread the marmalade on the second corpus and place it on the top of solid agar layers
2. Remove the spring form
3. Mix mascarpone with curd and sugar
4. Cover the whole cake with the mascarpone mixture
5. Sprinkle the cake with coconut

Finish :
1. Color the fondant (pink) and make a little car using the mold
2. Color the fondant (black) with carbon and make wheels
3. Paint contours of windows and doors on the cars
4. Use golden pearls for car lights
5. Make a road from silver pearls on the top of cake and place on it the car
6. Make a fondant tree, insert salt stick in it and paint with the green tube color
7. Place the car on the silver road and the green tree on the roof
8. Make 30 tiny white trees from fondant and place them around the cake
9. Keep the cake in the fridge

Note :


This cake is the best to consume within 1-2 days, fondant trees will melt slowly and water from the ambrosia agar layer may penetrate to corpus. If wishing keep the cake for longer, replace agar with gelatin or starch, and insert tiny white trees only when serving.

ôôôôôôôôôôôô ôôôôôôôôôô

(Slovak)

Zloženie :


Korpus:
90 ml olivového oleja
3/4 šálky bieleho cukru
1 vajce
1 ½ hrnčeka hladkej múky
1 lyžička jedlej sódy
1 hrnček plnotučného mlieko
2 lyžice strúhanej pomarančovej kôry (z 1 pomaranča)
½ hrnčeka pomarančovej marmelády alebo podobnej, my sme použili tekvicovo-pomarančovú

 Vrstva ambrózie :
1 veľký ananás, džús (asi 300 ml)
4 pomaranče, šťava (asi 300 ml)
2 lyžice citrónovej šťavy
8-10 g agar-agar rozpustený  v 200 ml vody
2 lyžice bieleho trstinového cukru v prípade potreby

Šľahačková vrstva:
250 ml 33% smotany
4 lyžice trstinového cukru, alebo podľa chuti
3 lyžice pokrájaných pomarančov na malé kúsky
3 lyžice ananásu pokrájaných na malé kúsky
30 - 50 ml pomarančového likéru (Cointreau alebo iný, voliteľné)
8-10 g agar-agar (v 200 ml vody)

Krycia vrstva:
250 g mascarpone
250 g hladkého tvarohu, 0,5% tuku
5 lyžíc bieleho trstinového cukru (alebo podľa chuti)

Ozdoba :
1 šálka postrúhaného kokosu na posypanie torty
200 g fondantu (Dr. Oetker)
4 potravinárske farbičky (červená, biela, zelená, žltá, Dr. Oetker)
2 tabletky aktívneho uhlia
Strieborné a zlaté perličky, Dr. Oetker
1 slaná tyčinka
Formička pre malé auto
Formička na vyrezávanie vianočného stromčeka

Postup :


Korpus:
1. Zmiešajte olej s cukrom
2. Vmiešajte žĺtky
3. Pridajte mlieko
4. Vmiešajte  suché preosiate prísady
5. Rozšľahajte vaječné bielky a pomaly vmiešajte tuhú penu
6. Rozdeľte na polovice a nalejte do 2 pomastených a múkou posypaných tortových foriem (cca 23 cm - 9 palcov v priemere)
7. Vložte do predhriatej rúry na 180 ° C (356 °F) a pečte 25-30 minút, alebo dozlatista, neotvárajte rúru počas tejto doby inak cesto nebude stúpať

Ambrózia / krémová vrstva:
1. Namočte agar-agar do vody po dobu 10 minút, potom ho povarte na strednej teplote niekoľko minút, nechajte mierne vychladnúť ale nie stuhnúť
2. Nalejte agar-agar za miešania do ovocnej šťavy, nechajte trocha vychladnúť
3. Rozotrite marmeládu na prvý korpus a nalejte na ňu agar-agar v ovocnej šťave v tortovej forme, nechajte stuhnúť v chladničke
4. Na stuhnutú vrstvu roztrúste malé kúsky ovocia
5. Vyšľahajte šľahačku, pridajte cukor a vmiešajte agar, ktorý predtým ste povarili vo vode
6. Zmes nalejte na kúsky ovocia na stuhnutej vrstve ambrózie v tortovej forme a nechajte stuhnúť

Vrchná vrstva :
1. Roztrite marmeládu na druhý korpus a vložte ho na spevné agarové vrstvy
2. Odstráňte tortovú formu
3. Vyšľahajte mascarpone s tvarohom a cukrom
4. Obaľte celú tortu s mascarpone krémom
5. Posypte tortu s kokosom

Ozdoba :
1. Sfarbite časť fondantu na ružovo a vymodelujte malé auto pomocou formy
2. Sfarbite fondant na čierno a spravte kolesá
3. Namaľujte obrysy okien a dverí na aute
4. Pomocou zlatých perličiek spravte svetlá pre auto
5. Vytvorte cestu zo strieborných perličiek na vrchu torty a položte na ňu auto
6. Vymodelujte stromček, vložte doň tyčinku a maľujte ho na zeleno
7. Položte zelený strom na strechu auta
8. Vykrojte 30 malých bielych stromov z fondantu a uložte ich po obvode torty
9. Udržujte tortu v chladničke

Poznámka :


Tento koláč je najlepšie konzumovať v priebehu 1-2 dní, pretože voda zo zdravej agarovej ambrózie môže prenikať do korpusu. Navyše fondánové stromy sa môžu topiť na torte. Ak si želáte udržať tortu dlhšie, nahraďte agar so želatínou, alebo  škrobom a biele fondánové stromčeky vložte na tortu len pri podávaní. 

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates