email

Ads 468x60px

Sunday, November 23, 2014

Bananas “Tostones“ with Cinnamon Whipped Cream and Rum / Banány “tostones“ so škoricovou šľahačkou a rumom / Bananes “tostones“ avec crème fouettée à la Cannelle et au rhum


I follow this recipe from the Montreal local newspaper “24 heures“. I have just changed the procedure a little.

Tento recept sa mi zapáčil v Montrealských miestnych novinách “24 heures“. Len som ho trochu zmenila.

J'ai suivi cette recette du journal local de Montréal "24 heures". Je viens de changer la procédure un peu.

Ingredients :


Whipped cream :
250ml (1 cup) cream (33 %)
3 tbsp granulated sugar
1 tbsp dark rum
1 tbsp ground cinnamon

Bananas :
160 g granulated sugar
1 tbsp ground cinnamon
2 tbsp grated lemon or lime juice, grated very finely
4 bananas, chilled 1 hour in the refrigerator (or 10-15 min in the freezer)
4 tbsp unsalted butter, melted (I used grapeseed oil)
Sprigs of fresh mint

Preparation :


1. Prepare the whipped cream :
Beat cream until soft peaks, add the sugar, rum and cinnamon and beat about 2 min. more. Cover and store in the refrigerator.
2. Prepare the bananas :
Combine sugar, cinnamon and lemon zest in a shallow bowl. Put aside.
3. Prepare grill and preheat to high.
4. Cut a banana half lengthwise. Brush the exposed half of each side with melted butter (I used grape seed oil), then dip them in the cinnamon sugar.
5. When the grill is ready, place half bananas, cut side down, and grill for about 2-3 min. until golden. Turn and grill 4 min. until the skin is dark.
6. Peel bananas and place them on a plate. Garnish each serving with a dollop of whipped cream and a sprig of mint or other herb.
---------------------------------------------------------------
Slovak

Zloženie :


Šľahačka :
250 ml (1 šálka) smotany
na šľahanie
3 lyžice práškového cukru
1 polievková lyžica hnedého rumu
1 lyžička mletej škorice

Banány :
160 g kryštálového cukru
1 lyžica mletej škorice
2 lyžičky nastrúhanej citrónovej alebo limetkovej kôry, veľmi jemne nastrúhanou
4 banány, chladené 1 hodinu v chladničke (alebo 10-15 min v mrazničke)
4 lyžice čerstvého masla, roztopeného
Vetvičky čerstvej mäty

Príprava :


1. Pripravte šľahačku:
Šľahajte krém pokiaľ sa vytvoria mäkké vrcholy, pridajte cukor, rum a škoricu a šľahajte ešte asi 2 minúty. Prikryte a skladujte v chladničke.
2. Pripravte banány:
Zmiešajte cukor, škoricu a citrónovú kôru v plytkej miske a odložte.
3. Pripravte gril a predhrejte ho na vysokú teplotu.
4. Prerežte banán pozdĺžne na polovicu. Potrite odkrytú polovicu každej strany s rozpusteným maslom (ja som použila hroznový olej), potom to ponorte do škoricového cukru.
5. Keď je gril pripravený, položte polky banánov s odrezanou stranou nadol a grilujte 2-3 minúty do zlatista. Otočte a grilujte ďalších 4 min. až je koža tmavá.
6. Ošúpte banány a položte do taniera. Ozdobte jednotlivé porcie s kopčekom šľahačky a vetvičkou mäty.
------------------------------------------------------------
(Français)

Ingrédients :


Crème fouettée :
250ml (1 tasse) de crème
épaisse à fouetter
3 c à soupe de sucre glace
1 c à soupe de rhum brun
1 c à café de cannelle moulue

Bananes :
160 g de sucre granulé
1 c à soupe de cannelle moulue
2 c à café de zeste de citron ou de citron vert, râpé trés finement
4 bananes, refroidies 1h dans le réfrigérateur (ou dans le congélateur pendant 10 à 15 min)
4 c à soupe de beurre non salé, fondu
Brins de menthe fraîche

Préparation :


1. Préparer la crème fouettée :
battre la crème jusqu´ à formation de pics mous, ajouter le sucre glace, le rhum et la cannelle et battre environ 2 min. Couvrir et conserver dans le réfrigérateur.
2. Préparer les bananes :
mélanger le sucre, la cannelle et le zeste dans un bol peu profond. Réserver.
3. Préparer le gril et préchauffer à température élevée.
4. Couper les bananes un deux sur la longueur. Badigeonner la face exposée de chaque moitié de beurre fondu (Je ai utilisé l'huile de pépins de raisin), puis les passer dans le sucre à la cannelle.
5. Quand le gril est prȇt, déposer les demi-bananes, face coupée vers le bas, et griller environ 2 à 3 min, jusqu´ à ce que la chair soit dorée. Retourner et griller encore 4 min., jusqu´ à ce que la pelure soit trѐs foncée.  
6. Peller les bananes et les metre dans des assietes. Garnir chaque portion avec une grosse cuillerée de crème fouettée et un brin de menthe.
  

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates