email

Ads 468x60px

Wednesday, May 20, 2015

Rýchle kokosové guľky z Ricotty / Quick Ricotta Coconut Balls / Rapides Ricotta boules de coco

Servings : 20 / Calories per serving : 92

I have made these balls according to an Italian site, Vincenco´s Plate, with some changes.They are made of Ricotta, an Italian whey cheese from sheep milk whey left over from the production of cheese. It´s very quick to make them suitable with coffee, or for visitors.

Tieto guľky som urobila podľa talianskej stránky, Vincenco 's Plate, s niektorými zmenami. Sú vyrobené z Ricotty, talianskeho syra zo srvátky ovčieho mlieka, zostatok z výroby syra. Je to veľmi rýchlo spraviť a guľky sú vhodné s kávou, alebo pre návštevníkov.


Ingredients :

250 g Ricotta
100 g granulated sugar
100 g desiccated grated coconuts, additional 50 g coconuts to coat the balls
10 g Dutch cocoa
2 tbsp rum

Method :

1. Remove liquid from Ricotta and mix with sugar, coconuts and rum
2. Place the half of the mixture in a separate bowl and stir in cocoa
3. Make balls and wrap them in coconuts
4. Refrigerate for a couple of hours and serve
---------------------------------------------------------
(Slovak)

Zloženie:

250 g Ricotta
100 g kryštálový cukor
100 g sušený strúhaný kokos, ďalších 50g kokosu na obalenie guliek
10 g holandské kakao
2 lyžice rumu

Postup :

1. Odstráňte tekutinu z Ricotty a zmiešajte ju s cukrom, kokosom a rumom
2. Umiestnite polovicu zmesi do samostatnej misky a vmiešajte do nej kakao
3. Spravte guľôčky a obaľte ich do kokosu
4. Dajte do chladu na pár hodín stuhnúť a podávajte

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates