email

Ads 468x60px

Friday, October 3, 2014

Baked shark with vegetable - Žralok na zelenine

Fishes and seafood are an important part of a healthy diet. In addition to the important elements such as selenium and iodine, fishes contain omega-3 fatty acids - eicosapentaenoic and docosahexaenoic  acids (EPA, DHA), which are essential for humans who are unable to synthesize their own EPA, DHA.
Omega-3 fatty acids contribute to the prevention of heart disease and blood vessels and children need them for healthy growth and development. However, water pollution causes that fishes and seafood contain small amounts of mercury, which could contribute to damage of the nervous system, especially the brain.
               Medical and scientific organizations recommend to avoid certain types of fishes and to choose fishes grown in fresh water, such as ponds and dams.  Despite shark belongs to the fishes that contain higher amounts of mercury, I wanted to try it because I've never eaten it. Shark meat has the advantage that it has the meat without bones and contains the spine only. Thus, I left shark slices soaking for about an hour in the water before baking them in order to get the dirt released into the water so that the meat could be a little healthier.

Ryby a plody mora sú dôležitou súčasťou zdravej výživy. Okrem dôležitých prvkov nap. ako selén a jód, obsahujú omega-3 mastné kyseliny - kyselinu eikosapentaenovú a dokosahexaenovú (EPA, DHA), ktoré sú pre človeka nevyhnutné pretože si ich nevie sám syntetizovať.  Prispievajú k prevencii onemocnenia srdca a ciev a u detí k zdravému rastu a vývoju. Avšak znečistenie vôd spôsobuje, že ryby a morské plody obsahujú malé množstvá ortuti, ktorá môže prispieť k poškodeniu nervového systému, najmä mozgu.  
             Zdravotnícke a vedecké organizácie odporúčajú sa vyhýbať  niektorým druhom rýb a vyberať si ryby chované v čistých vodách, napríklad v rybníkoch a priehradách. Hoci žralok patrí k rybám, ktoré obsahujú vyššie množstvá ortuti, chcela som ho ochutnať , pretože som ho nikdy nejedla. Žraločie mäso má výhodu v tom, že má pevné mäso  bez kostí a má len chrbticu. A tak som ho pred pečením nechala namočeného vo vode asi 1 hodinu s čím sa nečistoty uvoľnia do vody a mäso aspoň trochu bude zdravšie.


Ingredients (2 servings):


3-4 slices of shark 
2 kohlrabi
2 zucchini
3-4 tomatoes
1 onion
3 pods of garlic
Fresh basil leaves
A slice of lime
2 cups of rice paraboiled
Salt
Spices
Olive oil


Procedure :


-  Fry the chopped onion and garlic on the oil. 
- Add the sliced kohlrabi and roast briefly, add salt and pepper, then cover and simmer about 10 minutes.
- Add sliced ​​zucchini, chopped basil and continue stewing until semi softening.
- Put semi-soft vegetables into a glass baking dish (or baking pan), and lay out pieces of tomatoes on it.
- Put shark slices on the vegetable, which previously were washed and left to soak in water for about an hour (thus contaminants from the shark meat could pass to the water). Sprinkle with the oil.
- Put into the oven and bake at 160 °C for about 30 minutes, or until the shark gets baked.
- Serve with the rice and a slice of lime.


-------------------------------------------------------------------
Slovak

Zloženie (2 porcie):

3-4 nakrájané plátky žraloka (zmrazeného)
2 kaleráby
2 cukiny
3-4 paradajky
1 cibuľa
3 struky cesnaku
Čerstvé listy bazalky
Plátok limetky
2 cup ryža paraboiled
Soľ
Korenie
Olivový olej

Postup :

- Na oleji speníme nakrájanú cibuľku a cesnak.
- Pridáme nakrájaný kaleráb a krátko opečieme, pridáme soľ a korenie, potom s pokrievkou 10 minút
  dusíme.
- Pridáme nakrájané cukiny, pokrájanú bazalku a pokračujeme v dusení do polo zmäknutia.
- Polomäkkú zeleninu dáme do sklenej misy na pečenie (alebo na pekáč) a na ňu poukladáme pokrájané paradajky.
- Na zeleninu položíme rozmrazeného žraloka, ktorého sme pred tým umyli a nechali máčať vo vode asi hodinu (tým do vody prejdú nečistoty zo žraločieho mäsa). Pokvapkáme olejom.
- Dáme do rúry a pri 160 °C pečieme asi 30 min, alebo pokiaľ sa žralok neupečie.
- Podávame s ryžou a plátkom limetky.


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates